MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسي اثر آتروستاتين بر افسردگي ايجاد شده در موش سوري نر و تداخل آن با سيستم هاي NO(نيتروژيك)و گيرنده هاي NMDA

يوسف زاده, ياشار (2010) بررسي اثر آتروستاتين بر افسردگي ايجاد شده در موش سوري نر و تداخل آن با سيستم هاي NO(نيتروژيك)و گيرنده هاي NMDA. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسي اثر آتروستاتين بر افسردگي ايجاد شده در موش سوري نر و تداخل آن با سيستم هاي NO(نيتروژيك)و گيرنده هاي NMDA.docx

Download (57Kb)

Abstract

زمینه اثر سیستم NO و گیرنده های NMDA قبلا در CNS به اثبات رسیده است. مهم پی بردن به داروهایست که اثر شبه ضد افسردگی را با واسطه ی این سیستم دارند. هدف در این بررسی اثر احتمالی شبه ضد افسردگی آتوروستاتین و دخالت سیستم NO و NMDA با تست FST در موش سوری نر مورد مطالعه قرار گرفت. روش پس از اندازه گیری فعالیت لوکوموتور در Open field موشها بطور انفرادی در ستون آب FST شناور میشدند. زمان بیحرکتی در چهار دقیقه انتهایی محاسبه میشد. آتوروستاتین با دوز های 10 ، 20 ، 40 ، 80 mg/kg بصورت دهانی به فواصل 0.5 ، 1 ، 2 ، 4 ،8 ساعت قبل از FST تجویز میشد. برای پی بردن به نقش احتمالی مسیر NO ، یک مهار کننده غیر اختصاصی NOS به نام LNAME (10mg/kg ip) و پیش ساز NO به نام L-Arginin (750 mg/kg ip) بترتیب با آتوواستاتین 20 mg/kg و 80 mg/kg یکساعت قبل از FST تجویز شدند. برای ارزیابی دخالت مسیر NMDA یک آنتاگونیست NMDA به نام MK-801 (0.05 mg/kg ip) قبل از آتورواستاتین 20 mg/kg تجویز شد. و NMDA (75 mg/kg ip) با آتوروستاتین 80 mg/kg یکساعت قبل از FST تجویز شد. نتایج زمان بیحرکتی پس از مصرف آتوروستاتین (80 mg/kg) کاهش معنا داری یافت . (p<0.05) مصرف همزمان آتوروستاتین 20 mg/kg و L-NAME 10 mg/kg اثر شبه آنتی دپرسانت نشان داد. L-Arginin (750 mg/kg) اثر آنتی دپرسانتی آتوروستاتین 80mg/kg را از بین برد. مصرف همزمان آتوروستاتین 20 mg/kg و MK-801 (0.05 mg/kg) اثر آنتی دپرسانتی نشان داد (p < 0.05) نتیجه گیری اثر شبه ضد افسردگی آتوروستاتین در موش سوری در تست FST احتمالا با مسیر NO و گیرنده های NMDA وساطت میشود

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:43
Last Modified: 02 Jul 2013 13:43
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/103

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft