MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

: بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی پیرسین بر روی یک رده سلولی سرطانی

مهپور, امین (2009) : بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی پیرسین بر روی یک رده سلولی سرطانی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی پیرسین بر روی یک رده سلولی سرطانی.docx

Download (56Kb)

Abstract

زمینه: سرطان دومین عامل مرگ در ایران است. از آنجا که عوامل شیمی درمانی مورد استفاده در بسیاری از استراتژی های درمان کنونی برای سلول های نرمال بدن نیز سمی و زیان آور است استفاده از عوامل درمانی موثر ویژه غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. در یکی از این استراتژی های درمانی ماده فعال بیولوژیک به آنتی بادی که آنتی ژن های سطحی سلول سرطانی را شناسایی می کند متصل می گردد. هدف :از آنجا که رده سلولی سرطانی دارای ژنوم های متفاوت می باشند و بنابراین ممکن است در برابر این عامل مقاوم باشد، در این مطالعه سعی کردیم به این سوال که آیا سلول های رده سرطان پستان با نام MCF-7 که فاقد کاسپاز 3 است به این عامل توکسیک حساسیت دارد و اگر چنین است در چه غلظتی از عصاره بدست آمده این فعالیت مشاهده می شود. کاسپاز 3 یکی از آنزیم های پیش برنده آپوپتوز و یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی است و فقدان آن موجب افزایش مقاومت سلول ها در برابر مرگ سلولی می گردد. روشها: با استفاده از روش های بیو¬شمیایی عصاره مورد نظر از پوپا پروانه کلم استخراج شد. سپس برای افزایش غلظت پروتئین مورد نظر به کمک روش رسوب پروتئینی پروتئین ها رسوب داده شد. از محلول بدست آمده از این استخراج پروتئینی برای انجام تست های سلولی استفاده گردید. با کمک تست سلولی MTT بر اساس آنالیز رگرسیونغیرخطی غلظت پروتئینی که توانایی القا مرگ سلولی را دارد مشخص گردید. بر اساس این غلظت ها توانایی این سلول ها در ایجاد کلنی سلولی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ونتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که نیمی از سلول های MCF-7 در غلظت 1/0 نانوگرم از محلول پروتئینی استخراج شده بر اثر مرگ سلولی می میرند قدرت ایجاد کلنی که با تهاجم سلول ها مرتبط است با افزایش غلظت به طور بسیار زیادی کاهش می یابد. بنابراین این عامل می تواند نقش بسیار مهمی در مطالعات سرطان ایفا کند.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:46
Last Modified: 02 Jul 2013 13:46
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/106

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft