MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثر میدان مغناطیسی «ELF» و میدانهای بالاتر بر آستانه القاء تشنج توسط پنتیلن تترازول در موش سوری

حفيظي, سينا (2009) بررسی اثر میدان مغناطیسی «ELF» و میدانهای بالاتر بر آستانه القاء تشنج توسط پنتیلن تترازول در موش سوری. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی اثر میدان مغناطیسی «ELF» و میدانهای بالاتر بر آستانه القاء تشنج توسط پنتیلن تترازول در موش سوری.docx

Download (57Kb)

Abstract

هدف : بررسی رابطه سطح شنوایی با نمره های سلامت روان در کارکنان بخش فنی و هوایی در صنعت هواپیمایی بوده است. روش مطالعه و اجرا:در این مطالعه 254 نفر از کارکنان صنعت هواپیمایی( 178 کارکنان فنی و 76 خدمه پروازی ) با سابقه پروازی بیش از 5 سال که سلامت کامل شنوایی آنان در شروع پرواز توسط ادیوگرام مشخص و در پرونده پزشکی ایشان ثبت گردیده مورد بررسی قرار گرفتند.افراد با سابقه استفاده از داروهای اتوتوکسیک یا تروماهای فیزیکی به صورت و جمجمه ، وهمچنین افرادی که آزمایش ادیوگرام سالیانه آنان کامل نبود از مطالعه حذف گردیدند. ثبت کامل اطلاعات پروازی شامل سن، سالهای خدمتی ، تست های شنوایی و فرمهای ارزیابی سلامت روان(GHQ و SCL-90 ) صورت گرفت. سپس افراد بر اساس میزان کاهش شنوایی به 2 گروه نرمال و غیر نرمال تقسیم و در ارتباط با آنها سن ، سالهای خدمتی و بخش خدمتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج:میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه در گروه فنی و هوایی به ترتیب 39.9 با انحراف معیار 6.6 و 37.6 با انحراف معیار 8.7 بوده است. میزان کاهش شنوایی در خدمه فنی پروازی در مقایسه با خدمه هوایی از شیوع بیشتری برخوردار و دارای تفاوت آماری بود. ارتباط مشخصی بین سن و میزان کاهش شنوایی دیده نشد. خدمه فنی پروازی در مقایسه با خدمه هوایی نمره های بالاتر (وضعیت نامطلوب تر) در تست های سلامت روان داشتند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری:میزان کاهش شنوایی در خدمه فنی جدی تر و همراه با اختلالات روان ظهور و پیشرفت می کند که نیاز به توجه بیشتری در ارائه سیستم های حفاظتی گوش و سیستم شنوایی در این گروه می باشد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:46
Last Modified: 02 Jul 2013 13:46
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/109

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft