MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثرات لیزرهای قرمز، سبز و آبی در ترمیم زخمهای مخاطی دهان در موش های دیابتیک

مير معزي, سيد امير (2011) بررسی اثرات لیزرهای قرمز، سبز و آبی در ترمیم زخمهای مخاطی دهان در موش های دیابتیک. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی اثرات لیزرهای قرمز، سبز و آبی در ترمیم زخمهای مخاطی دهان در موش های دیابتیک.docx

Download (57Kb)

Abstract

زمينه: مطالعات زیادی نشان داده اند که لیزرهای کم توان (LLLT) می توانند با اثرات ضد التهابی و متابولیکی و ایمنولوژیکی خود در تسریع ترمیم بافتهای مختلف در بدن موثرباشند. هدف: این مطالعه به بررسی اثرات سه نوع لیزر کم توان روی زخمهای دهانی تجربی ایجاد شده در حیوان آزمایشگاهی پرداخته است. روش كار: دراین مطالعه 32 رت نر نژاد Wistar با موفقيت ديابتيك شدند. جهت القا ديابت از استرپتوزوتوسين(150mg/kg)استفاده شد. برای ایجاد بیهوشی از تزریق داخل صفاقی استفاده شد. يك زخم ضخامت كامل(full-thickness) توسط اسكالپل به طولmm 210× در كام سخت موشهاي ديابتيك ايجاد شد. نمونه ها به صورت تصادفی به 4 گروه ليزر قرمز(630nm)٬ ابي(425nm) ٬ سبز(532nm) و كنترل تقسيم شدند. دانسيته انرژي 2j/cm2 سه بار درهفته براي 10روز براي نمونه ها اعمال شد.زخم ها به صورت روزانه بوسیله کولیس اندازه گیری ودر جدول زمانی یادداشت گرديد. در انتهاي مطالعه نمونه ها قرباني شدند و يك برش تمام ضخامت از ناحيه زخم براي بررسي بافت شناسي تهيه گرديد. نتايج: تفاوت معني داري بين ميانگين شيب نمودار گروه هاي تحت درمان با ليزر و گروه كنترل مشاهده گرديد(p<0.001). همچنين تفاوت معني داري بين ميانگين شيب نمودار گروه تحت درمان با ليزر قرمز درمقايسه با گروه هاي تحت درمان با ليزرهاي ابي و سبز مشاهده شد(p<0.001). تفاوت معني داري بين ميانگين شيب نمودار گروه هاي تحت درمان با ليزر سبز و ابي مشاهده نشد(p=0777). نتيجه گيري: بر مبناي شرايط اين تحقيق و نتايج بدست امده نشان داده شد كه ترميم زخم در گروه كنترل نسبت به گروه هاي تحت درمان با ليزر كندتر بود. همچنين مشخص گرديد كه سرعت ترميم زخم در گروه ليزر قرمز نسبت به گروه هاي ليزر ابي و قرمز بيشتر بود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:46
Last Modified: 02 Jul 2013 13:46
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/111

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft