MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی ارتباط بین فشار داخل شکمی (IAP) با نوع تهویه مکانیکی در بیماران بستری در ICU بیمارستان امام رضا (ع) آجا

سجادی, سیدساجد (2009) بررسی ارتباط بین فشار داخل شکمی (IAP) با نوع تهویه مکانیکی در بیماران بستری در ICU بیمارستان امام رضا (ع) آجا. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی ارتباط بین فشار داخل شکمی (IAP) با نوع تهویه مکانیکی در بیماران بستری در ICU بیمارستان امام رضا (ع) آجا.docx

Download (72Kb)

Abstract

موادو روشها: تعداد 60 بیمار که تحت ونتیلاسیون مکانیکی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نوع تهویه مکانیکی به همراه پارامترهای آن و اطلاعات آنتروپومتریک بیماران در فرم داده ها جمع آوری گردیدند. برای هر بیمار فشار داخل شکم نیز با روش داخل مثانه ای اندازه گیری شد و ثبت گردید. بررسی آماری با تست های T-student و Chi-square و ANOVA انجام شدند. یافته ها: نتايج حاصل ازاين مطالعه نشان داد كه گروههاي مورد مطالعه به لحاظ عوامل آنتروپومتریک سن، جنس و BMI اختلاف معني‌داري ندارند(P>0.05). همچنین نتایج تحقیق نشان داد که افزایش فشار داخل شکمی با نوع مُد تنفسی ارتباط دارد بطوریکه همبستگی بین افزایش فشار داخل شکم به ترتیب با مُدهای تنفسی SIMV و BIPAP و CPAP در بیشترین حالت می باشد (p=0.01). در این تحقیق نشان داده شد که متغییرهای RR ( P<0.05)دارای correlation مثبت و PSV ( P<0.01) دارای correlation منفی و Pinsp (p<0.01) دارای correlation مثبت با افزایش IAP می باشد. در این مطالعه نشان داده شد که میزان تحمل گاواژ همزمان با افزایش فشار داخل شکم به ترتیب در مُدهای تنفسی SIMV و BIPAP و CPAP کمتر می باشد(p<0.05). نتیجه گیری : رابطه معنادار بین مُدهای تنفسی با تغییرات فشار داخل شکمی وجود دارد و در بیمارانی که در معرض افزایش فشار داخل شکم هستند بهتر است از انواع تهویه مکانیکی که کمتر باعث افزایش فشار داخل شکم میشوند استفاده شود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:47
Last Modified: 02 Jul 2013 13:47
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/113

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft