MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسي ارتباط شاخص هاي تن سنجي با وجود و شدت بيماري عروق كرونر زودرس(عنوان جديد در دست بررسي)

مسعود کبير, فرزاد (2010) بررسي ارتباط شاخص هاي تن سنجي با وجود و شدت بيماري عروق كرونر زودرس(عنوان جديد در دست بررسي). Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسي ارتباط شاخص هاي تن سنجي با وجود و شدت بيماري عروق كرونر زودرس(عنوان جديد در دست بررسي).docx

Download (58Kb)

Abstract

اگرچه تاثیر چاقی بر بیماری عروق کرونر در مطالعات متعدد نشان داده شده است و بر لزوم اندازه گیری های تن سنجی جهت تشخیص زودهنگام آن تاکید شده است، اما مشخص نیست که از میان شاخص های تن سنجی موجود (همچون وزن، نمایه توده بدن, دور کمر، و . . .) که به راحتی در بالین قابل ارزیابی هستند، بهتر می توانند وجود و شدت بیماری عروق کرونر زودرس را پیش بینی کنند. مساله دیگر آنست که بر اساس مطالعات اخیر نشان داده شده که توده چربی محیطی برخلاف چربی مرکزی ممکن است حتی اثرات محافظتی بر روی بیماری قلبی – عروقی داشته باشد و لذا اخیرا محققین علاقه فراوانی به تعریف شاخص های جدید تن سنجی که بتواند هم توده چربی مرکزی و هم توده چربی محیطی را ارزیابی کند از خود نشان داده اند. ما نیز در این مطالعه برآن شدیم تا شاخص جدیدی را برای اولین بار به نام "نسبت قطر قدامی – خلفی شکم به ضخامت چین پوستی سه سر بازو" (SAD to TSF ratio) تعریف نموده و ارزش پیشگویی کننده آن برای وجود، شدت و وسعت درگیری بیماری عروق کرونر زودرس را با سایر شاخص ها مقایسه نماییم و مناسب ترین شاخص تن سنجی را ار لحاظ ارزیابی خطر بیماری عروق کرونر زودرس معرفی نماییم. یک مطالعه مقطعی روی 238 بیمار زیر 55 سال خانم و زیر 45 سال آقا که به دلیل شک به ایسکمی میوکارد تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند انجام شد. شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن، دور کمر، دور لگن، ضخامت چین پوستی سه سر بازو، قطر قدامی-خلفی شکم قبل از انجام آنژیوگرافی اندازه گیری شد و نمایه توده بدن، دورکمر به دور لگن، شاخص چاقی مرکزی، شاخص قطر شکمی و نیز شاخص پیشنهادی ما "نسبت قطر قدامی-خلفی شکم به ضخامت چین پوستی سه سر بازو" بر اساس روش استاندارد محاسبه شد. برای ارزیابی شدت و وسعت درگیری عروق کرونر از سیستم امتیازدهی Gensini استفاده شد. بعد از کنترل برای سن و جنس در مدل رگرسیون چندمتغیره، نسبت قطر قدامی-خلفی شکم به ضخامت چین پوستی سه سر بازو بهترین شاخص پیش گویی کننده برای وجود OR = 2.49, 95%CI = 1.44 – 4.30; p =0.001)) و وسعت (β = 1.10, p =0.004) درگیری بیماری عروق کرونر زودرس بود. ضمنا نسبت قطر قدامی-خلفی شکم به ضخامت چین پوستی سه سر بازو تنها شاخصی بود که به طور مستقیم رابطه معنی داری با شدت بیماری عروق کرونر زودرس داشت (β = 3.76, p <0.0001). ما در این مطالعه نشان دادیم که شاخص پیشنهادی ما، نسبت قطر قدامی-خلفی شکم به ضخامت چین

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:47
Last Modified: 02 Jul 2013 13:47
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/114

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft