MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی افت شنوایی ناشی از صدا در پرسنل پروازی فرودگاه یزد در سال 1389

راعي عز آبادي, علي (2009) بررسی افت شنوایی ناشی از صدا در پرسنل پروازی فرودگاه یزد در سال 1389. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی افت شنوایی ناشی از صدا در پرسنل پروازی فرودگاه یزد در سال 1389.docx

Download (57Kb)

Abstract

هدف: تعيين فراواني NIHL در کارکنان فرودگاه شهید صدوقی يزد در سال 90-1389 و روش کار: در این مطالعه ی توصیفی با نمونه گیری متوالی از کارکنان بخش های مختلف فرودگاه و لحاظ کردن معیارهای خروج، 106 نمونه جمع آوری شد. سه نوع تقسيم بندي بر اساس شدت صداي محيط كار (پايين و بالا)، سابقه كاري (9 سال≤ و 9 سال>) و ساعات کار روزانه (8 ساعت≤ و 8 ساعت>) استفاده شد. شنوایی افراد با اديومتري تون خالص سنجیده شد. شدت صداي محيط كار (شاخص هاي LAmin، LAmax و LAeq؛ با واحد dB) نیز در مكان ها و حالت هاي مختلف عملیات پرواز و غیرپرواز اندازه گيري شد. نتایج: صوت موجود در فرودگاه، متناوب بود و شدت آن در بعضي موقعيت هاي كاري از dB85 فراتر می رفت. از موقعیت های پروازی بيشترين شدت صوت به ترتیب در هنگام «آماده براي پرواز بر روي باند» (حداكثر dB7/92)،فرود (حداكثر dB5/86) و صعود (حداكثر dB9/85) بود. از موقعيت هاي غيرپروازي، مولد برق (حداكثر dB109)، آژير بخش ايمني زميني (حداكثر dB103) و دستگاه هدايت پرواز (حداكثر dB4/94) شدت هاي صوت بالاتر از حالت هاي پروازي داشتند. بر اساس ادیومتری تون خالص، فراواني افت قابل توجه آستانه ي شنوايي (dB 20 > ) در فركانس هاي 4، 6 و 8 هزار هرتز بالاتر بود كه در گوش راست به ترتيب 7/8، 6/14 و 4/18 درصد و در گوش چپ به ترتيب 3/13، 21 و 2/16 درصد بود. ميانگين افت آستانه ي شنوايي نسبت به قبل از مواجهه در هر دو گوش در سه فركانس 8، 6 و 4 هزار هرتز بالاتر بود كه در گوش راست به ترتيب 50/6، 44/5 و 98/3 دسي بل و در گوش چپ به ترتيب 81/6، 67/7 و 95/4 دسي بل بود. %33 (35 از 106) از کارکنان به NIHL دچار بودند که تفاوت گوش راست (%3/23) و چپ %6/28 معنادار نبود (210/0 = P-value). ميزان NIHL در افراد مواجه با صوت بلند نسبت به افراد غیرمواجه بالاتر بود ( %1/42 در مقابل %9/28؛ 039/0= P-value). سال هاي سابقه ي كار در بروز NIHL موثر بود (001/0> P-value) ولي ساعات كار روزانه بر ايجاد NIHL اثري نداشت (225/0 = P-value). هرچند صدای محیط فرودگاه فقط در معدودی از موقعیت ها از حد مجاز فراتر می رود ولی سبب کاهش شنوایی در افراد مواجه با آن می گردد

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:47
Last Modified: 02 Jul 2013 13:47
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/115

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft