MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تاثیر TQM در تغییر سطح آگاهی پرسنل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای ارتش

عارفانیان, سعید (2007) بررسی تاثیر TQM در تغییر سطح آگاهی پرسنل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای ارتش. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی تاثیر TQM در تغییر سطح آگاهی پرسنل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای ارتش.docx

Download (56Kb)

Abstract

میزان رضایتمندی بیماران یکی از شاخص های مهم نشان دهنده سطح کیفیت مراقبت های اورژانس و پیامدهای مراقبت سلامتی است.مدیریت جامع کیفیت ویا در بیانی بیشتر استفاده شده ، TQM، در مبحث مدیریت به صورت فرایندی متکی بر مشتری، کیفیت محور ، مبتنی بر حقایق (سنجش داده ها و روش های آماری) و متکی بر تیم ها ، که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایندها تلاش میکند و توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود تعریف میشود. هدف: هدف از این تحقیق بررسی نتایج به کار گیری اصول و ضوابط مدیریت جامع کیفیت (TQM) در ارتقای یک فرایند واحد در دپارتمان اورژانس بیمارستان بعثت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش میباشد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه ی مداخله ای میباشد که برروی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بعثت انجام گرفته است. برای ارزیابی میزان رضایت بیماران از پرسشنامه ی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده شده است. پس از نظرسنجی مرحله اول و آنالیز اطلاعات و بازخورد آنها به کارگروههای مربوطه، اقدامات ممکن در جهت افزایش کیفیت انجام گرفت و در پی آن مججد ارزابی کیفیت بر اساس اصول مدیریت جامع کیفیت انجام شد. یافته ها: میزان رضایت بیماران از پزشکان، پرستاران و پرسنل غیر درمانی بخش اورژانس از 61.4%، 58%، و 58.3% به 74.1%، 79.8%، و 75.3% افزایش یافت. همچنین میزان رضایت کلی بیماران از خدمات بخش اورژانس و بیمارستان از میزان 55.4% به 71.3% افزایش یافت. تمامی این تغییرات از نظر آماری به صورت قابل توجهی معنی دار بودند (P value <0.001) نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه توصیه میشود که سازمانها و بخصوص سازمانهای درمانی برای ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی خود از اصول مدیریت جامع کیفیت پیروی کنند. با استفاده از این روش میتوان امید داشت که بسیار سریعتر و با دقت بهتر و بیشتر نسبت به سیستمهای مدیریتی سنتی میتوان به خواسته های بیماران و در نتیجه سطح رضایت بالاتر آنها نزدیک شد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:47
Last Modified: 02 Jul 2013 13:47
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/117

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft