MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسي تاثير زالودرماني بر ترميم زخم در موش صحرايي

دارابي دارستاني, کاوه (2010) بررسي تاثير زالودرماني بر ترميم زخم در موش صحرايي. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسي تاثير زالودرماني بر ترميم زخم در موش صحرايي.docx

Download (56Kb)

Abstract

ارتقای روش های بهبود زخم و همچنین افزایش کارایی این روش ها از مهم ترین موارد مشائل مربوط به ترمیم زخم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات زالو درمانی بر ترمیم زخم پوستی در مقایسه با پماد فنی توئین سطحی 1% در مدل حیوانی می باشد. روش کار: این مطالعه بر پانزده عدد موش صحرایی نر نژاد ویستار (پنج حیوان در سه گروه) با وزن تقریبی یکسان (10±350 گرم) انجام شد. زخم پوستی با طول 20 و عمق 5/0 میلیمتر بر سطح پشتی جانبی جانور و در نزدیکی (4 سانتیمتری) ستون مهره ایجاد شد. اولین گروه به صورت روزانه با میزان مشخصی از فنی توئین سطحی 1% مورد تیمار واقع شد. در حالی که گروه بعدی تنها در ابتدای آزمایش در معرض زالو درمانی قرار گرفت. گروه کنترل هیچ گونه دارو یا تیماری دریافت نکرد. ارزیابی ترمیم زخم به صورت روزانه تا تکمیل فرایند ترمیم دنبال شد. تغییرات مساحت و ظاهر زخم پوستی و همچنین بررسی تفاوت های پاتولوژیک (مورد اخیر بعد از اتمام آزمایش) به عنوان عوامل مورد مطالعه در بررسی تفاوت روند ترمیم در گروه های مختلف، انتخاب شدند. نتایج: نتایج به خوبی نشان داد که روند ترمیم زخم در هر گروه به طور معنی داری به نوع تیمار انتخاب شده ) و از طرف دیگر به علت بیشتر بودن میانگین ترمیم زخم بر اساس درصد در گروه زالو درمانی (25/12±33/63) نسبت گروه تیمار با فنی توئین و کنترل، بیشتر بودن فراوانی افراد سالم و فعال در کلیه دروه های آزمایش در گروه زالو درمانی(43/0±13)، رشد سریع تر مو (روز چهارم) در محل زخم و بسته شدن سریع زخم از نظر ظاهری در گروه زالو درمانی و همچنین وجود شواهد مراحل پایانی ترمیم که تنها در لام های پاتولوژیک گروه زالو درمانی مشاهده شد، می توان نتیجه گرفت که روند ترمیم در گروه زالو درمانی موثر تر و سریع تر از سایر گروه ها بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، زالو درمانی روش موثر تر و سریعتری نسبت به پماد فنی توئین سطحی 1% برای ترمیم زخم های جلدی است و می توان از این روش به عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی رایج در ترمیم زخم های جلدی استفاده کرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:47
Last Modified: 02 Jul 2013 13:47
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/119

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft