MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تاثیر گزینش سلولهای CD271+ در جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از خون بند ناف انسانی

عطار, آرمين (2009) بررسی تاثیر گزینش سلولهای CD271+ در جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از خون بند ناف انسانی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی تاثیر گزینش سلولهای CD271+ در جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از خون بند ناف انسانی.docx

Download (58Kb)

Abstract

زمینه: CD271 که همچنین به عنوان LNGFR (گیرنده با گرایش کم فاکتور رشد عصب) نیز شناخته می شود ، به خانواده گیرنده¬های با گرایش کم neurotrophin و superfamily گیرنده فاکتور نکروز تومور تعلق دارد. CD271نشانگر شناخته شده¬ای برای غنی¬سازی سلول¬های مزانشیمی استروما (MSC ها ، که قبلا به نام سلول های بنیادی مزانشیمی نامیده می¬شدند) است. سلولهای CD271+ جداشده از مغز استخوان ظرفیت پرولیفراتیو بالاتری در مقایسه به MSC ها جدا شده توسط روشهای معمول کشت از خود نشان می¬دهند. تا به حال جداسازی MSC از خون بند ناف (UCB) ، تنها به میزان 26 ٪ موفقیت داشته است و غالبا توسط CD271 منفی شبه-استئوکلاست (OCLs) آلوده شده است . این طرح جهت بررسی اینکه آیا جداسازیCD271 می¬تواند میزان جداسازی MSC ها از UCBرا افزایش و نرخ آلودگی OLCsرا کاهش دهد؟ مواد و روشها: 21 نمونه cc 50 از UCB تحت شرایط استریل جمع آوری شدند. سلول ها بر لایه Ficoll جدا شدند. نیمی از نمونه¬ها تحت جداسازیCD271 با استفاده از روش جداسازی فعال شده بر مبنای فعال سازی مغناطیسی قرار گرفتند و نیمی دیگر به عنوان کنترل استفاده شدند. تمام سلول¬ها را در محیط Mesencult کشت داده شدند. جداسازی MSC ها با توجه به شکل ، فلوسیتومتری و پتانسیل تمایز adipogenic و osteogenic مورد تائید قرار گرفت. نتایج: در گروه CD271 مثبت هیچ مورد جداسازی MSCs (10/0) رخ نداد با وجودی که در گروه شاهد)11 / 6( موارد غنی سازی MSC به همراه داشت. در گروه CD271 مثبت هیچ مورد سلول شبه-استئوکلاست دیده نشد، در حالی که 50 درصد آلودگی در گروه کنترل دیده شد. نتیجه گیری: با وجودی که با استفاده از روش فلوسیتومتری می توان سلول های CD271+ را دید، ولی از آنجا که همه¬ی این سلولها MSC نیستند، روش جداسازی فعال شده بر مبنای فعال سازی مغناطیسی می¬تواند آن مقدار کم MSC را در UCB از بین برده و میزان موفقیت را کاهش دهد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:48
Last Modified: 02 Jul 2013 13:48
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/121

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft