MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی میزان تاثیربخشی موسیلاژ به دانه بر روند بهبود و ترمیم زخم در مقایسه با ترمیم دهنده استاندارد ( کرم فنی توئین)

شمس الدینی لری, عمار (2008) بررسی میزان تاثیربخشی موسیلاژ به دانه بر روند بهبود و ترمیم زخم در مقایسه با ترمیم دهنده استاندارد ( کرم فنی توئین). Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی میزان تاثیربخشی موسیلاژ به دانه بر روند بهبود و ترمیم زخم در مقایسه با ترمیم دهنده استاندارد ( کرم فنی توئین).docx

Download (57Kb)

Abstract

سابقه و هدف: فرایند ترمیم زخم بسیار پیچیده بوده و فاکتور های ناشناخته متعددی در آن دخیل هستند که اظهار نظر در باب این موضوع را به مشکل مواجه می کنند. به طور کلی هدف درمانی دارو های تسریع کننده درمان زخم ،کمک به بهبود سریع تر زخم می باشد اما همان طور که می دانیم مصرف هر دارویی می تواند همراه با عوارض جانبی باشد .این امر در مورد دارو های شیمیایی بیشتر صادق است.هدف تحقیق کنونی ،بررسی اثر فراورده طبیعی موسیلاژ به دانه بر روی ترمیم زخم پوستی می باشد. مواد و روش ها:به منطور انجام تحقیق حاضر 15 سر خرگوش سفید از نژاد نیوزیلندی سفارش و تهیه گردید. سپس در ناحیه پهلوی چپ حیوانات زخمی به ابعاد 2 سانتی متر در 2 سانتی متر ایجاد گردید.در گروه استاندارد از پماد فنی توئین 1% به عنوان ترمیم دهنده استاندارد ودر گروه شاهد از پایه اوسرین خالی به عنوان مرهم استفاده شد.در 3 گروه دیگر نیز پماد حاوی موسیلاژ به دانه در پایه اوسرین با درصد های 5 و 10 و 15 درصد وزنی-وزنی به عنوان مرهم استفاده شد.تمامی گروه ها روزی 2 مرتبه مرهم را دریافت می نمودند.در تمامی 5 گروه اندازه گیری سطح زخم باز تا روز 18 ام انجام شد و در روز پایانی مطالعه از موضع زخم ها نمونه بافتی تهیه شد و به آزمایشگاه فرستاده شد تا مشخص شود تا چه میزان لایه های درم و اپی درم به وضعیت طبیعی خود باز گشته اند. یافته ها:نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که پماد های حاوی موسیلاژ به دانه 10 و 15 درصد وزنی-وزنی ، نتایج قابل رقابتی را با پماد فنی توئین 1% در ترمیم زخم پوستی به دست می دهند و مخصوصاً پماد حاوی موسیلاژ به دانه 15 درصد نتایج تقریباً مشابهی با پماد فنی توئین 1% در ترمیم زخم پوستی به دست می دهد. نتیجه گیری: پماد فنی توئین مطمئناً به غیر از جذب پوستی ای که دارد،وارد گردش خون هم می شود و جذب سیستمیک هم خواهد داشت. با در نظر گرفتن عوارض گسترده فنی توئین و نیز گیاهی بودن و امن تر بودن استفاده از ترکیبات مربوط به دانه به و هم چنین نتایج حاصل از مطالعه انجام شده، استفاده از کرم 10 و یا 15 درصد وزنی- وزنی موسیلاژ به دانه، قویاً به عنوان جایگزینی طبیعی و توانا و با خطرات کمتر، برای پماد فنی توئین در درمان زخم های سطحی پیشنهاد می شود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:22
Last Modified: 09 Jul 2013 03:22
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/150

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft