MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

برگزاري اولین آزمون ساختار یافته عینی بالینی دانشجویان اتاق عمل پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي ارتش و میزان رضایت استادان و دانشجویان اتاق عمل از آن

شهرياری, عليرضا and زنديان, مريم and دباغی, پرويز (2010) برگزاري اولین آزمون ساختار یافته عینی بالینی دانشجویان اتاق عمل پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي ارتش و میزان رضایت استادان و دانشجویان اتاق عمل از آن. مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ارتش- پاییز و زمستان 88.

[img]
Preview
Text
journal of paramedicine faculty No.7_split_1.pdf

Download (349Kb) | Preview

Abstract

سابقه و هدف: آزمون باليني به شیوه سنتی از دیر باز نگرانی هايی را درباره کیسان نبودن آزمو نهای مختلف یا به عبارت دیگر تاثیر متغیر بودن یا ثابت نبودن بیمار یا پرسش و آزمون گیرنده بر روی نتایج ارزیابی داشته است. در مقایسه، آزمون ساختار يافته عيني- باليني ) 1 OSCE ( آزمون های عملی است كه دانشجويان يا داوطلبان ازمجموعه اي از ايستگا ههاي طراحي شده مي گذرند و در هر ايستگاه دانشجو وظيف هي از پيش تعيين شده را اجرا م يكند. این روش اکنون در بسیاری از مراکز مهم پزشکی دنیا انجام مي شود. اين مطالعه با هدف راه اندازی اولین آزمون ساختار یافته عینی- بالینی دانشجویان اتاق عمل پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و نيز بررسي میزان رضایتمندی از این شیوه در مقایسه با روش های آزمون بالینی سنتی از سوی استادان و دانشجویان اجرا گرديد. مواد و رو شها: در این مطالعه 10 دانشجوی سال آخر اتاق عمل دوره 15 پیراپزشکی ارتش در 5 ایستگاه با حضور 4 بیمار استاندارد شده در اتاق عمل بیمارستان امام رضا ) 501 ارتش( در بهمن ماه 1387 ارزیابی شدند. در هر کدام از ایستگا هها کی ارزیاب به طور مستقل به ارزیابی دانشجو بر پایه چک لیست و جدول نمره دهی پرداختند. پس از آزمون از استادان و دانشجویان اتاق عمل نظر سنجی شد.چک لیست ها از نظر اعتبار و پایائی مورد تا یید قرار گرفت

Item Type: Article
Subjects: WA Public Health
Divisions: مجلات دانشگاه > مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ارتش
Depositing User: editor3 Editor3 Editor3
Date Deposited: 14 Aug 2013 07:11
Last Modified: 17 Sep 2013 04:11
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/1512

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft