MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

توانسنجي و بررسي شاخص هاي فيزيولوژيک آمادگي جسماني در پايوران آجا

رضا زاده کرماني, محمد (2010) توانسنجي و بررسي شاخص هاي فيزيولوژيک آمادگي جسماني در پايوران آجا. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
توانسنجي و بررسي شاخص هاي فيزيولوژيک آمادگي جسماني در پايوران آجا.docx

Download (57Kb)

Abstract

در این مطالعه با حجم نمونه مناسب (در مقایسه با سایر پژوهش¬های داخلی انجام شده) سعی می¬شود تا ضمن بررسی آمادگی فعلی پایوران ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) همبستگی برخی شاخص¬های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی با معیارهای آمادگی جسمانی سنجیده شده و در پایان برخی از این نشانگرها به عنوان شاخص¬¬های آمادگی جسمانی پیشنهاد شوند. بدین منظور آمادگی جسمانی کلیه شرکت کنندگان در طرح در ابتدا در کلینیک طب ورزشی سنجیده -شده است. قبل از انجام هرگونه آزمایش افراد توسط متخصص طب ورزشی معاینه شده تا افراد منع پزشکی جهت انجام تست ورزش نداشته باشند. به هرکدام از شرکت کنندگان پرسشنامه¬ای جهت کسب اطلاعات دموگرافیک و سابقه بیماری و مصرف دارو داده شده است. به منظور تعیین قدرت عضلانی افراد از Dynamometer استفاده می¬شود که پس از انجام این تست میانگین قدرت عضلانی و حداکثر قدرت عضلانی فرد گزارش می¬شود.جهت بررسی انعطاف پذیری عضلات از آزمون Sit & Reach استفاده شده است. به منظور بررسی آمادگی قلبی تنفسی ، قد وزن و ترکیب بدنی افراد، فشار شریان آئورت، میزان سفتی عروق (Arterial Stiffness)، مدت زمان سیستول، فشار پایان سیستول ،غلظت کلسترول، تریگلیسرید، قند ناشتا، LDL و HDL بررسی شده است. یافته¬ها: شیوع وزن نرمال، قند نرمال، تریگلیسرید نرمال، کلسترول ایده¬آل، LDL و HDL ایده¬آل به ترتیب 28% ، 88.7% ، 65% ، 63% ، 31% و 61% بوده است. اغلب شرکت کنندگان در طرح شاخص¬های عروقی نرمال یا نزدیک به نرمال داشته¬اند. میانگین متوسط قدرت عضلانی 48.52±13.7 و میانگین حداکثر قدرت عضلانی 77±18.6 بوده است. میانگین میزان انعطاف پذیری نیز 42.44±9.92 بوده است. در پایان صرفا مدل پیشنهادی (R2=0.746, P value<0.001) قادر به پیش¬بینی تغییرات مدت زمان و مسافت طی شده در تست ورزش بود. نتیجه¬گیری: به¬نظر میرسد ترکیب شاخص¬های عروقی و شاخص¬های ترکیب بدنی قادر به پیش¬بینی میزان آمادگی جسمانی افراد باشد از اینرو انجام مطالعات بیشتر در یگان¬های عملیاتی آجا پیشنهاد می¬گردد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:23
Last Modified: 09 Jul 2013 03:23
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/163

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft