MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

شناخت موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم HISدر بیمارستان امام رضا (ع) در سال 89-87

آمالی, امید (2007) شناخت موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم HISدر بیمارستان امام رضا (ع) در سال 89-87. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
شناخت موانع و تسهیل کننده های بهره مندی از سیستم HISدر بیمارستان امام رضا (ع) در سال 89-87.docx

Download (57Kb)

Abstract

متد مورد استفاده در مطالعه حاضر مصاحبه عميق انفرادي (indepth interview) با مدیران ارشد بیمارستانی و ایجادبحث درقالب 6تا 8 گروه کانونی 8 نفره متشکل از کارکنان بهداشتی، پزشکان، پرستاران و پرسنل درمانیمي باشدکه در غالب مطالعه كيفي پديدار شناسي Phenomenology اجرامي گردد. نمونه گيري بايستي قضاوتي ومبتني بر هدف، از بين افرادي كه در گذشته يا حال پديده مورد نظر را تجربه كرده وبا آن سر و کار دارند انجام شود. جمع آوري داده ها تا رسيدن به مرحله اشباع ادامه مي يابد. اين جلسات که حدود90تا120دقيقه بطول مي انجامد، در بیمارستان امام رضا (ع)برگزار می شود و از شرکت کنندگان در مورد کشف نیازها عوامل تسهیل کننده و مشوق عوامل بازدارندهپرسش خواهد شد.کنترل اعضاء، در طي مصاحبه هاي گروههاي کانوني انجام شده و دو نفر از اعضاء تيم پژوهش،به گزارش گيري پس از جلسات، جهت بحث در مورد تاثيرات برنامه خواهند پرداخت. Result : محورهای اصلی استخراج شده از این مطالعه عبارت بودند از:مشکلات نرم افزاری مربوط به برنامه، مشکلات سخت افزاری، مشکلات مربوط به نیروی انسانی، مشکلات مربوط به مدیریت و نظارت و نهایتاً مشکلات آموزشیکه در بحث مشکلات آموزشی، آموزشهای ابتدایی کار با کامپیوتر و آموزش ضمن خدمت، برای پرسنل وجود ندارد،کاربران جهت کاربری پیشرفته و بهره برداری بهینه از برنامه و همین طور مسئولین سایت بیمارستان (واحد (IT جهت کسب مهارت در کاربرد برنامه و آشنائی با خطاهای آن آموزش نمی بینند.جهتتسهیل آموزش اختصاصی هر بخش، در زمان جابجائی پرسنل بین بخشها و آموزش اختصاصی متناسب با هر بخش در محیط بخشها پیشنهاد شد. در قسمت مدیران کلاس حین خدمت، دوره های مختلف کوتاه مدت نرم افزاری آشنایی با سیستم برای افراد جدید و حق فنی کامپیوتر به عنوان عوامل تسهیل کننده و مشوق در نظر گرفته شده که طبق نظر کاربران به ندرت اعمال شده است.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:24
Last Modified: 09 Jul 2013 03:24
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/194

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft