MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

طراحی مولکول دارویی ضد باسیل سیاه زخم مقاوم با استفاده از روشهای مدل سازی مولکولی

طباطبايي قمي , حامد (2009) طراحی مولکول دارویی ضد باسیل سیاه زخم مقاوم با استفاده از روشهای مدل سازی مولکولی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
طراحی مولکول دارویی ضد باسیل سیاه زخم مقاوم با استفاده از روشهای مدل سازی مولکولی.docx

Download (84Kb)

Abstract

هدف از این طرح طراحی لیگاند دارویی ضد باسیل سیاه زخم از طریق روشهای طراحی منطقی دارو و با تمرکز بر آنزیم مونونوکلئوتید آدنیلیل ترانسفراز به عنوان گامی در راه رسیدن به دفاعی مؤثر بر ضد حملات بیوتروریستی با باسیل سیاه زخم می باشد. برای انجام این مهم آنزیم مونونوکلئوتید آدنیلیل ترانسفراز در نظر گرفته شد. این آنزیم یکی از آنزیمهای مسیر سنتز NAD می باشد.NAD یا همان Nicotinamide adenine dinucleotide یکی از مولکولهای بسیار معروف و مطرح در روند های بیوشیمیایی است. این موکول خود قابلیت اکسید شدن و احیا شدن دارد و بدین ترتیب در واکنشهای اکسیداسیون و احیا شرکت می نماید. علاوه بر آن در روندهای سیگنالینگ درون سلولی هم واجد اهمیت است.این موکول در اغلب انواع سلولها به صورت de novo سنتز می شود . مراحلی که در انجام این کار طی شدند به ترتیب زیر اند: 1-انجام مطالعه Internal Validation اولیه 2-مرحله De Novo Drug Design 3-اعمال تغییرات Bioisosterism 4-مطالعات داکینگ روی بیوایزوسترها 5-طراحی و پیشنهاد لیگاندهایی بر اساس نتایج مطالعات بیوایزوستریسم 6-یک مولکول پیشنهادی با توجه به سهولت سنتز7-بررسی خواص کینتیکی مولکولهای پیشنهادی 8-مقایسه و نتیجه گیری نهایی بخشی از نتایج در جدول فوق و دو مولکول پیشنهادی در شکل زیر دیده می شوند:

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:24
Last Modified: 09 Jul 2013 03:24
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/198

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft