MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري RBV( حجم نسبي خون) بيماران دياليزي در راستاي جلوگيري از افت فشار خون اين بيماران در حين فرآيند همودياليز

ابوئي, وحيد (2009) طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري RBV( حجم نسبي خون) بيماران دياليزي در راستاي جلوگيري از افت فشار خون اين بيماران در حين فرآيند همودياليز. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري RBV( حجم نسبي خون) بيماران دياليزي در راستاي جلوگيري از افت فشار خون اين بيماران در حين فرآيند همودياليز.docx

Download (64Kb)

Abstract

يکي از معضلات موجود در راستاي کنترل افت فشار خون بيماران دياليزي، عدم دسترسي به وسيله اندازه¬گيري فشار خون به صورت پيوسته و غير تهاجمي مي¬باشد که اين امر، نشئت گرفته از قيمت بالاي اين دستگاه¬ها است. معمولاً افت فشار خون در حين همودياليز در اثر کاهش حجم خون مي¬باشد، لذا نظارت همزمان حجم خون مي¬تواند براي ما اين امکان را فراهم سازد که احتمال افت فشار خون را قبل از اتفاق افتادن آن پيش¬بيني کنيم. جذابيت وسايل نمايشگر RBV غيرتهاجمي در اين است که اجازه مي¬دهند ارزيابي RBV به صورت مستمر، پيوسته با زمان و تکرارپذير در طول فرآيند دياليز انجام پذيرد. پايه اين تکنيک غيرتهاجمي بر اين اصل استوار است که غلظت اجزاي تشکيل¬دهنده خون که در عروق ثابت هستند، با تغييرات حجم پلاسما به صورت نسبي تغيير مي¬کنند ]1[ تغييرات واقعي RBV توسط فرمول زير محاسبه مي¬شود. در رابطه¬ي فوق، C0 و Ct غلظت اجزاء تشکيل¬دهنده خون را در لحظه شروع و در يک زمان خاص از دياليز نشان مي¬دهند. از ميان تمامي روش‌هايي که براي تعيين پارامتري مرتبط با افت فشار خون بيماران دياليزي، ابداع شده‌اند، برخي از آنها در عمل نيز مورد استفاده قرار گرفته و بر روي دستگاه‌هاي همودياليز نصب شده‌اند .با توجه به لزوم اندازه¬گیری حجم نسبی خون در بیماران دیالیزی و نبود چنین دستگاهی در ایران تصمیم گرفتیم تا در این مطالعه به طراحی و ساخت این دستگاه بپردازیم. در راستای طراحی این دستگاه، پس از انجام بررسی¬های لازم و انتخاب روش نوری برای اندازه¬گیری پارامتر¬ حجم نسبی خون به طراحی اولیه مدارات آنالوگ پرداختیم. سپس با استفاده از خون تاریخ گذشته دریافتی از سازمان انتقال خون ایران، صحت عملکرد این مدارات مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن قسمت دیجیتال دستگاه که کار دریافت اطلاعات غلظت خون و انجام محاسبات لازم برای ایجاد حجم نسبی خون، همچنین نمایش اطلاعات روی نمایشگر را به عهده دارد طراحی و تمامی قطعات دستگاه در یک جعبه از قبل آماده شده¬ تعبیه گردید تا آماده تست کلینیکی از بیماران دیالیزی شود. ،

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:24
Last Modified: 09 Jul 2013 03:24
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/199

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft