MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسي عوامل موثر در ميزان بقاء مبتلايان به تومور آمپول واتر مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي و501 ارتش طي سالهاي 1390 تا 1393

نیک فام, سپیده (2015) بررسي عوامل موثر در ميزان بقاء مبتلايان به تومور آمپول واتر مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي و501 ارتش طي سالهاي 1390 تا 1393. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسي عوامل موثر در ميزان بقاء مبتلايان به تومور آمپول واتر مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي و501 ارتش طي سالهاي 1390 تا 1393.docx

Download (14Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: تومورهاي پري آمپولري نئوپلاسم ‌هايي هستند كه از مجاورت آمپول واتر منشاء مي‌گيرند. اين تومور 2/0% تومورهاي دستگاه گوارش را شامل مي‌شود. اتیولوژي كارسينوم آمپولري تاكنون به روشني مشخص نشده است اما يك سير تبديل آدنوم به كارسينوم شبيه كانسر كولون براي ان توصيف شده است. تومورهاي آمپولري به علت تأثير انسدادي كه بر مجاري صفراوي و يا مجراي پانكراس دارند سريعتر تشخيص داده مي‌شوند بنابراين از شانس بالاتر جراحي موفق برخوردارند. لذا با توجه به فقدان مطالعات قبلي درباره تومورهاي آمپول واتر در ايران و عوامل مؤثر بر بقاء بيماران مبتلا به اين كانسر و مقايسه آن با مطالعات انجام شده در ساير مراكز دانشگاهي دنيا انجام آن و مقايسه ان با نتايج ساير مراكز مفيد به نظر مي‌ رسید. روش مطالعه: در این مطالعه مشاهده ای تعداد 66 نفر از مبتلايان به تومور آمپول واتر مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بيمارستانهای شريعتي و 501 ارتش در شهر تهران طي سالهاي 1390 تا 1393 به صورت سرشماری انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند .عوامل موثر در ميزان بقای این گروه از بیماران در قالب یک پرسشنامه جامع و بررسی مدارک ارزیابی شد.بیماران تحت پروسیجرهای آندوسونو گرافی و یا ERCP قرار گرفتند. علاوه بر تصویر برداری نمونه بافتی نیز تهیه شد. نمونه ها ا ز نظر تعیین نوع پاتولوژی ضایعه بررسی شد. نمونه های آدنوکارسینوم آمپولری جهت تعیین فنوتیپ ضایعه تحت بررسی ایمیونو هستو شیمی قرار گرفتند. نتایج: در این مطالعه 66 نفر شركت داشتند كه 43 بیمار (2/65 درصد) مذکر و 23 نفر (8/34 درصد) مونث بودند که میانگین سن تشخیص مردان 67 سال و در مورد خانم ها 63 سال بود.8 /25 درصد از بیماران در Stage یک A،1/12 درصد یک B، 6/7 درصد IIA، 8/31 درصد IIB، 3 درصد III بودند و در مورد 14 بیمار (2/21 درصد) نیز Stage مشخص نبود. در مجموع میزان بقای سه ساله ی بیماران 40 درصد( 18 بیمار) بود و median بقا در این بیماران 305 روز بود که محدوده ای از 2 روز تا 1571 روز داشت. نوع تومور تنها در19 بیمار (8/28درصد) مشخص بود که در 3/26 درصد پانکراتوبیلیاری، در6/31 درصد روده ای، در 8/36 درصد Mixed و در 3/5 درصد سایر انواع بود. ارتباط معناداری بین Stage بالاتر و مورتالیتی بیشترمشاهده گردید (P=0.001). ارتباط معناداری بین انواع مختلف روشهای درمانی و مورتالیتی بیشتر مشاهده نگردید (P=0.15) نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده گردید که در مجموع میزان بقا 40 درصد بود و به طور متوسط مدت بقا 538 روز بود که محدوده ای از 2 روز تا 1571 روز داشت. ارتباط آماری معناداری بین Stage بالاتر و مورتالیتی بیشتر در بیماران مشاهده گردید. سایر فاکتورها شامل سن، جنسیت، نوع تومور، مارکرهای IHC و سابقه خانوادگی ارتباطی با بقای بیماران نداشتند

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 18 Jan 2016 08:10
Last Modified: 18 Jan 2016 08:10
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3465

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft