MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی میزان کلسیم ادراری قبل و بعد از درمان با کلسیم در افراد استئوپروتیک مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سال

حسینی واجاری, علی (2015) بررسی میزان کلسیم ادراری قبل و بعد از درمان با کلسیم در افراد استئوپروتیک مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سال. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی میزان کلسیم ادراری قبل و بعد از درمان با کلسیم در افراد استئوپروتیک مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سال .docx

Download (12Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: پوکی استخوان از مهمترین بیماریهای سنین سالمندی محسوب می گردد و درمان آن با استفاده از کلسیم مکمل از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان کلسیم ادراری در افراد استئوپوروتیک مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی در سال 1392 بیمارستان امام رضا (ع) قبل و بعد از درمان با کلسیم پرداختیم. روش مطالعه: در این مطالعه مداخله ای که به صورت یک بررسی قبل و بعد انجام شد، تعداد 76 نفر از افراد استئوپوروتیک مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند و برای آنها کلسیم مکمل تجویز شد و سطح کلسیم ادراری قبل و بعد از درمان با یکدیگر مقایسه گردید. یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که در بیمارانی که استوپروتیک بودند و درمان استاندارد استئوپروز دریافت کردند بعد از پایان درمان در3/55 درصد بیماران کلسیم ادرار افزایش پیدا کرد که اختلاف آماری معناداری را بین کلسیم ادراری قبل و بعد از درمان با مکمل کلسیم نشان می داد (P=0.0001) ولی همچنان این مقدار افزایش در محدوده نرمال کلسیم ادرار بود. نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های این مطالعه چنین استنباط می شود که سطح کلسیم ادراری در افراد استئوپوروتیک در فاز بعد از درمان با مکمل کلسیمی افزایش پیدا می نمایدکه این افزایش در محدوده طبیعی است. واژه های کلیدی: استئوپوروز، کلسیم ادراری، مکمل کلسیمی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jan 2016 04:44
Last Modified: 20 Jan 2016 04:44
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3483

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft