MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی ایمنی در برابرهپاتیت A و E در پرسنل نظامی در دانشگاه علوم پزشکی آجا و واحدهای تابعه درسال های

محمدزاده, سعید (2015) بررسی ایمنی در برابرهپاتیت A و E در پرسنل نظامی در دانشگاه علوم پزشکی آجا و واحدهای تابعه درسال های. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی ایمنی در برابرهپاتیت A و E در پرسنل نظامی در دانشگاه علوم پزشکی آجا و واحدهای تابعه درسال های .docx

Download (12Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: هپاتیت های منتقله از طریق گوارشی شامل هپاتیت A و E اهمیت به سزایی از نظر میزان شیوع و انتقال در بین جمعیت های نظامی دارند و لذا بررسی میزان ایمنی بر علیه این انواع هپاتیت در این گروه های جمعیتی حائز اهمیت است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی ایمنی بر علیه هپاتیت A و E در پرسنل نظامی در دانشگاه علوم پزشکی آجا و توابع درسال های 93-92 پرداختیم. روش مطالعه: در این مطالعه مشاهده ای که به صورت یک بررسی تو صیفی مقطعی انجام شد، تعداد 100 نفر از پرسنل نظامی در دانشگاه علوم پزشکی آجا و توابع درسال های 93-92 مورد بررسی قرار گرفتند و میزان شیوع سطوح دارای ایمنی بر علیه هپاتیت A و E در آنها تعیین گردید. یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که سطح سرمی ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت A در 48 درصد و سطح سرمی ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت E در 11 درصد از افراد بالا بود. ارتباط آماری معناداری بین سن، درجه نظامی، BMI، سطوح چربی های سرمی، سطوح آنزیم های کبدی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و مصرف سیگار توسط افراد با ایمنی بر علیه هپاتیت A و E در آنها وجود نداشت . نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های این مطالعه چنین استنباط می شود که نزدیک به نیمی از پرسنل نظامی دانشگاه علوم پزشکی آجا و توابع دارای ایمنی بر علیه هپاتیت A و در حدود یک دهم از آنها دارای ایمنی بر علیه هپاتیت E می باشند. واژه های کلیدی: پرسنل نظامی، هپاتیت A، هپاتیت E

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jan 2016 04:54
Last Modified: 20 Jan 2016 04:54
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3484

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft