MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

 بررسی شاخص قد و وزن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموز ان دختر و پسر مقطع دبستان در مدارس ناحیه یک شمال تهران درسال تحصیلی 91-92

نوری, سینا (2014)  بررسی شاخص قد و وزن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموز ان دختر و پسر مقطع دبستان در مدارس ناحیه یک شمال تهران درسال تحصیلی 91-92. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی.docx

Download (14Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: پایش رشد یکی از اجزای استاندارد خدمات بهداشتی اطفال در سراسر جهان است، آنچه که در رابطه با پایش رشد حایز اهمیت بسزایی است تعریف شاخص های رشد نرمال می باشد، کاری که از چندین دهه قبل در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه به انجام رسیده است. درکشور ما تاکنون گزارشهای محدودی از شاخص های رشدی کودکان سالم ایرانی منتشر شده است و این تحقیق بدین منظور طراحی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 461 دانش آموز دختر و پسر دوره ابتدائی ناحیه یک شمال تهران بصورت انتخاب تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به قد و وزن دانش آموزان جهت محاسبه شاخص توده بدنی اندازه گیری شد، توزیع متغیر های قد و وزن وBMI در هر گروه سنی بر توزیعZ منطبق شد، در مجموع صدک های 95،85،50،5،3 در هر رده سنی جهت متغیرهای قد و وزن وBMI مورد محاسبه قرار گرفت و با مقادیر گزارش NCHS مقایسه گردید و میزان انحراف صدک های این مطالعه با گزارش NCHS محاسبه گشت، سایر متغیرهای مورد بررسی شامل سن دانش آموز، تحصیلات والدین، شغل مادر و سایز خانواده بود. نتایج: بر اساس نمودار رشد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در این مطالعه 4 /13 درصد از دانش آموزان دختر كوتاه قد، 3/16 درصد بلند قد و 6/69 درصد داراي قد نرمال مي باشند. هم چنين 2/16 درصد از دانش آموزان پسر كوتاه قد،2/14 درصد بلند قد و 9/68 درصد داراي قد نرمال مي باشندکه با افزایش سن میزان کوتاه قدی کاهش می یابد. اختلاف موجود بین قد دختران و پسران معنادار نیست یا به عبارت دیگر جنسیت تاثیری در بلند قدی یا کوتاه قدی ندارد. می توان با قاطعیت بیان داشت که سطح سواد مادر هیچ تاثیر معناداری بر شاخص قد دانش آموز ندارد و تاثیر سطح سواد پدر بر شاخص قد دانش آموز بی معنا میباشد ولی در مقایسه با سطح سواد مادر از معنا داری بیشتری برخوردار است. تاثیر شغل مادر بر شاخص قد بی معنا می باشد. در بیان معنا داری تاثیر سایز خانواده بر شاخص قد نیز باید کمی محتاط بود. در مورد شاخص وزن نیز در مجموع 5/ 3 درصد از دختران لاغر، 9/ 12 درصد داراي اضافه وزن و 5/5 درصد چاق بودند و 1/78 درصد داراي شاخص توده بدني نرمال بودند، در مورد پسران نیز در مجموع 4/7 درصد از پسران لاغر، 1/4 درصد داراي اضافه وزن و 4/3 درصد چاق بودند و 5/84 درصد داراي شاخص توده بدني نرمال بودند که جنسیت بر وزن دانش آموزان به طور معناداری تاثیر دارد به گونه ایی که وزن دختران حدود 4 کیلو از وزن پسران بیشتر است. تاثیر سایز خانواده بر شاخص وزن نیز معنا دار نمی باشد. رابطه معنا داری بین سطح سواد مادر و پدر با شاخص وزن وجود ندارد، ارتباط معنی داری نیز بین وزن و شغل مادر وجود ندارد. بحث: يافته ها نشان داد كه اضافه وزن و كوتاه قدي در نوجوانان مدارس شمال تهران رو به افزايش است و اين مهم نه تنها بر وضعيت سلامت كنوني آنان تاثير گذاراست، بلكه با افزايش خطر بيماري هاي مزمن در سالهاي بعد، توسعه جامعه را نيز با چالش هاي جدي مواجه مي سازد. به همين دليل، برنامه هاي مداخله تغذيه اي مناسب براي اين گروه سني با استفاده از فناوري هاي روزآمد، از اولويت هاي اساسي در برنامه توسعه پايدار كشور محسوب مي شود. کلید واژه ها: کم وزنی، اضافه وزن، چاقی، کوتاه قدی، بلند قدی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jan 2016 07:37
Last Modified: 20 Jan 2016 07:37
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3492

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft