MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی پايان نامه هاي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1379 لغایت 1392

باهوش, مسعود (2014) بررسی پايان نامه هاي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1379 لغایت 1392. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی پايان نامه هاي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1379 لغایت 1392.docx

Download (14Kb)

Abstract

چکیده مقدمه و هدف: پایان نامه آخرین بخش دوره دکترای عمومی و تخصصی گروه پزشکی است که طی آن دانشجو و دستیار موظف است در یکی از زمینه های رشته تحصیلی خویش به انجام کار تحقیقی بپردازد. در این مطالعه قصد بر آن است به بررسی پايان-نامه هاي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1379 لغایت 1392 پرداخته شود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصيفي با استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گردید. دادههاي اين پژوهش شامل پاياننامه دانشجویان پزشکی بوده كه با مراجعه مستقيم به بانك پايان نامه در معاونت پژوهشی دانشكده و بررسي يك به يك پايان نامه هاي موجود انجام گردیده و در پرسشنامه اطلاعاتي ثبت گردید. یافته ها: بیشترین سهم گرایشهای موضوعی مربوط به رشتههای داخلی، جراحی و علوم پایه بود و رشته های رادیولوژی، پزشکی قانونی کمترین سهم (یک یا کمتر از یک درصد از کل) را به خود اختصاص دادند. در توزیع اساتید هیئت علمی و پایان نامههای مورد راهنمایی ایشان، بالاترین نسبت تعداد پایان نامه به تعداد هیئت علمی به ترتیب مربوط به گروههای بیهوشی و زنان و کمترین نسبت به ترتیب مربوط به گروه های پزشکی قانونی، روانپزشکی و اطفال بود. از سویی دیگر در توزیع اعضاء هیئت علمی به تفکیک تعداد پایان نامه راهنمایی شده توسط ایشان در رشته های مختلف عدم توزیع مناسب از نظر تعداد پایان نامه ها بین اعضاء هیئت علمی به ترتیب بیشتر در گروه های تخصصی رادیولوژی، داخلی، جراحی، علوم پایه، روانپزشکی و بی هوشی گزارس شد. استفاده از موضوعات نظامی در انتخاب پایان نامه دانشجویان 97 مورد (37/24 درصد) و استفاده از موضوعات تکراری،20 مورد (02/5 درصد) بود. در بررسی نوع مطالعه طراحی شده در پایان نامه ها، بیشترین نوع مطالعه از نوع تحلیلی بوده و مطالعات توصیفی تنها 09/19 درصد را شامل می شد. در بین مطالعات تحلیلی، مطالعات مورد شاهد با 37/24 درصد و مطالعات مقطعی با 63/27 درصد از بیشترین جایگاه برخوردار بودند. البته انواع مطالعات مداخله ای با سهم 27 درصدی جایگاه نسبتا مناسبی داشتند که قابل افزایش است. بحث و نتیجه گیری: شورای پژوهشی باید تدابیر لازم را در زمینه هر چه بهتر شدن متدولوژی و آنالیزهای آماری به کار رفته در پایان نامه های دانشجویی، به کارگیرد و تا حد امکان سعی شود که دانشجویان از اساتید مشاور آمار و افراد صاحب نظر جهت هر چه پر بار شدن مطالب از نظر علمی و به کارگیری آزمونهای آماری پیشرفته کمک بگیرند. از سوی دیگر پيشنهاد میگردد که هر ساله شورای پژوهشی دانشگاه اولويت هاي تحقيقات نظامی مورد نظر خود را به دانشکده ها ابلاغ و نتايج حاصل را جمع بندي و مورد استفاده قرار دهد و امتيازات ويژه اي براي اين تحقيقات در نظر بگيرد. از دیگر پیشنهادات می توان به راهکارهایی همچون تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از پایان نامه‌های بتواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیرتکراری پایان نامه‌های دانشجویان باشد. کلمات کلیدی: تحلیل محتوا - پايان نامه - دانشجویان پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ارتش

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 21 Jan 2016 05:57
Last Modified: 21 Jan 2016 05:57
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3496

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft