MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی ارتباط آلودگی هوا با تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان بعثت با شکایت قلبی و تنفسی در شهر تهران در سال

میرزائی, نادر (2013) بررسی ارتباط آلودگی هوا با تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان بعثت با شکایت قلبی و تنفسی در شهر تهران در سال. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی ارتباط آلودگی هوا با تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان بعثت با شکایت قلبی و تنفسی در شهر تهران در سال .pdf

Download (284Kb) | Preview

Abstract

چکیده مقدمه و هدف : آلودگی هوا یکی از ریسک فاکتورهایی است که با افزایش شدت وخامت بیماری های قلبی و ریوی می تواند باعث مرگ زود هنگام افراد ساکن شهرهای آلوده شود. وجود ارتباط مواجهه با هوای آلوده با ایجاد یا تشدید بیماری های قلبی و ریوی و هچنین توجه به این نکته که شهر تهران یکی از شهرهای صنعتی کشور بوده و همچنین میزان بالای تردد وسایل نقلیه که از عوامل اصلی انتشار گازهای مضر برای سلامتی می باشد ، انگیزه ای شد که این مطالعه را جهت بررسی ارتباط آلودگی هوا با شکایت های قلبی–ریوی در بیمارانی که به بیمارستان بعثت مراجعه کرده اند انجام دهیم. طرح تحقیق : مطالعه به صورت گذشته نگر انجام گردید. بیمارانی که از فروردین ماه 1391 تا فرودین ماه 1392 با شکایت بیماری قلبی و تنفسی به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بوده یا آورده شده بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به شاخص استاندارد آلودگی و غلظت آلاینده های موجود در هوا در سال 1391 از طریق اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مرکز سنجش کنترل کیفیت آلودگی شهر تهران جمع آوری شد. سپس تعداد بیماران مراجعه کننده محاسبه شده و در انتها کلیه ی اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 17 استفاده گردید. نتایج و یافته ها : بیشترین تعداد مراجعات در دی ماه ( 542 نفر) و کمترین تعداد آنها در شهریور ماه (455 نفر) بود. مراجعات قلبی – ریوی در روز به تفکیک زن و مرد بیان گردیده است هر چند که در اغلب ماه های سال تعداد میانگین مردان از زنان بیشتر بود ولی اختلافات آماری معنی داری میان دو گروه وجود نداشت . در ضمن اختلاف آماری معنی دار در میان بیماران قلبی و ریوی در تمام ماه های سال بدست آمد. در ماه های تیر ، مرداد ، شهریور و اسفند میانگین مراجعات قلبی –ریوی به اورژانس با یکدیگر مقایسه گردید که اختلاف آماری معنی داری را نشان نمی دهد. در تمام ماه های سال تعداد بیماران منتقل شده به علت مشکل قلبی بیشتر از افراد با مشکل ریوی است. یافته های مطالعه نشان داد که میزان موارد مراجعه به بیمارستان در ماه های ابتدایی سال به ویژه در اردیبهشت ماه به اوج رسیده و سپس در تابستان کاهش می یابد و مجدداً با شروع سرمای هوا از مهرماه تعداد مراجعات افزایش یافته و در دی ماه به اوج می رسد. البته باید این نکته را در نظر داشت که در ماه های تابستان به علت افزایش مسافرت ها تعداد کلی جمعیت در شهر تهران کاهش می یابد و شاید در صورت احتساب شاخص جمعیتی ساکن تهران و برآورد نسبت مراجعات به تعداد ساکنین، تخمین صحیح تری از تعداد بیماران قلبی-ریوی بدست آید. همچنين داده های بدست آمده از مطالعه نشان داد که بالاترین مقدار آلایندگی در تابستان مربوط به آلاینده های PM10 و O3 و در زمستان مربوط به PM10، So2 ، CO می باشد. شاخص آلایندگی در مورد O3 در طول فصل بهار و تابستان افزایش می یابد به گونه ای که مقدار آن در اواسط تابستان به حداکثر مقدار خود می رسد. سپس به شدت کاهش یافته و در شروع فصل زمستان به حداقل مقدار خود می رسد. آلاینده NO2 تقریبا دارای حداقل مقدار در طول سال بوده است که البته در زمستان اندکی افزایش داشته است. میانگین تعداد مراجعات در ماه های مختلف سال در دو گروه با هم مقایسه گردید و یافته های بدست آمده نشان داد که هر چند میزان آلودگی در برخی از روزهای سال در حد بالایی بوده است ولی در اغلب ماه های سال میانگین آلودگی کمتر از PSI 100 می باشد. در ماه های تیر، مرداد ، شهریور و اسفند میانگین فراوانی مراجعین به اورژانس بیمارستان با یکدیگر مقایسه گردیده است که اختلاف آماری معنی داری را نشان نمی دهد. نتیجه گیری. با توجه به یافته های مطالعه می توان بیان نمود که علیرغم وجود آلودگی هوا در تمام اوقات در برخی از روزها و فصول سال شاخص آلودگی بالاتر بوده است که در آن زمان ها تعداد مراجعات بیماران با شکایت قلبی-ریوی به اورژانس نیز افزایش نشان داده است. کلمات کلیدی. آلودگی هوا ، شاخص استاندارد آلایندگی ، اورژانس بیمارستان ، بیماری های قلبی- ریوی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: QY Clinical Pathology
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 11 Jun 2016 08:22
Last Modified: 11 Jun 2016 08:22
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3524

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft