MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

مقایسه اثر درمانی دو داروی پاروکستین و فلوکستین بر درمان زود انزالی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1392- 1389"

جهانبخش, محمد علی (2013) مقایسه اثر درمانی دو داروی پاروکستین و فلوکستین بر درمان زود انزالی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1392- 1389". PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
مقایسه اثر درمانی دو داروی پاروکستین و فلوکستین بر درمان زود انزالی.pdf

Download (207Kb) | Preview

Abstract

چکیده فارسی مقدمه و هدف: انزال زودرس به صورت انزال با حداقل تحریک و بلافاصله قبل یا اندکی پس از دخول و قبل از ان که خود فرد تمایل داشته باشد، تعریف می شود. در حال حاضر استفاده از SSRI ها وضد افسردگي هايي كه به طور انتخابي بازجذب سرتونين را مهار مي كنند، مانند: فلوكستين، سيتالوپرام، سرترالين و پاروكستين، قابل توجه است. با توجه به عوارض اين دارو ها و همچنين وجود دو پروتكل درماني بر آن شديم كه اثر بخشي پاروكستين در درمان انزال زودرس را با پروتكل فلوکستین مقایسه نماييم تا بتوان موثرترين درمان را با حداقل عوارض را شناسايي كنيم. مواد و روش ها: پژوهش از نوع مطالعات مداخله ای تجربی و کارآزمایی بالینی مي باشد، بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) بروش نمونه گیری آسان ( convenience sampling) بین سالهای89 تا 1392 جهت مطالعه انتخاب شدند. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه 43 نفره قرار گرفته و گروه الف تحت درمان با فلوکستین (40 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم) و گروه ب تحت درمان با پاروکستین (40 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم) قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نگارش15 شده و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: در مقایسه دو متغیر سن و میانگین تاخیر انزال از آزمون آماری t مستقل استفاده شده که 05/0 < P و نشاندهنده همسان بودن دو گروه است. میانگین تاخیرانزال از زمان دخول به واژن در گروه تحت درمان با فلوکستین از 26/58 ثانیه قبل از درمان به 20/466 ثانیه پس ازهفته چهارم و به 01/561 ثانیه بعد از هفته هشتم درمان رسیده که این میزان در گروه تحت درمان با پاروکستین از80/53 ثانیه قبل از درمان به 60/270 ثانیه بعد از هفته چهارم درمان و به 60/390 ثانیه بعد از هفته هشتم درمان ثبت شد. (05/0 > P). میزان عوارض دارویی پس از درمان در دو گروه فلوکستین و پاروکستین، به ترتیب با شیوع 8 درصد (4 مورد) و 12 درصد (6 مورد) ارزیابی گردید (05/0 < P). علائمی مانند اضطراب و تپش قلب، تهوع ، سردرد و سرگیجه و بی خوابی از شایع ترین عوارض مطرح شده از سوی بیماران بود. بحث و نتیجه گیری: مقایسه میانگین تاخیرانزال از زمان دخول به واژن در گروه پاروکستین در 4 هفته پس از درمان با گروه فلوکستین، میزان اثر بخشی کمتری را نشان داده (05/0 > P ). و این میزان در هفته هشتم در دو گروه درمانی با افزایش نزدیک به 2 دقیقه ای همراه بوده و مقایسه این دو میانگین نیز، تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0 > P ). در بررسی میزان عوارض دارویی پس از درمان در دو گروه فلوکستین و پاروکستین تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشده است (05/0 < P ). نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر هر دو دارو در افزایش معنی دار زمان تاخیر انزال در هر دو گروه است ولی از لحاظ آماری تاثیر افزایش داروی فلوکستین بیشتر از داروی پاروکستین می باشد. از سویی دیگر مقایسه میزان اثر بخشی پاروکستین در هفته هشتم رشد داشته که بیانگر بروز اثربخشی این دارو در زمان طولانی تر است.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 14 Jun 2016 05:25
Last Modified: 14 Jun 2016 05:25
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3546

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft