MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثر تزریق داخل مفصلی اسید هیالورونیک بر الگوی راه رفتن بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو

رئوفی پور, مرجان (2013) بررسی اثر تزریق داخل مفصلی اسید هیالورونیک بر الگوی راه رفتن بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی اثر تزریق داخل مفصلی اسید هیالورونیک بر الگوی راه رفتن بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو.pdf

Download (220Kb) | Preview

Abstract

چکیده: زمینه: یکی ازروشهای درمان استئوآرتریت زانو، تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید است که باعث افزایش الاستیسیته و ویسکوزیته مایع سینوویال میگردد و در نتیجه منجر به کاهش درد و بهبود فانکشن میشود. اما اثر آن بر گیت این بیماران به صورت عینی هنوز کاملا مشخص نیست. هدف: هدف از انجام این طرح بررسی اثر تزریق داخل مفصلی ترکیبات اسید هیالورونیک بر الگوی راه رفتن بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو می باشد. روش کار: پس از کسب رضایت آگاهانه از بیماران دارای شرایط ورود به مطالعه، پرسشنامه دموگرافیک و کیفیت زندگی بیماران استئوآرتریت(koos) ، توسط بیمار تکمیل گردید و دامنه حرکتی زانو با استفاده از گونیومتر و الگوی راه رفتن با استفاده از دستگاه گیت آنالیز FDM ساخت کمپانی زبریس آلمان اندازه گیری شد. سپس در 3 نوبت تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید، به صورت هفتگی به مدت 15 روز انجام شد. یک هفته، یک ماه، 3 ماه و 6 ماه پس از آخرین تزریق پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران استوآرتریت (koos) و دامنه حرکتی زانو و الگوی راه رفتن مورد بررسی مجدد قرار گرفت. نتایج: پارامترهای length stride (مسافت طی شده در یک گام) ، stride time(مدت زمان یک گام) ، Cadence (تعداد قدم ها در دقیقه) و velocity (سرعت گیت)، کیفیت زندگی و دامنه حرکتی زانو پس از پایان تزریق نسبت به پیش از تزریق از نظر آماری بهبود معناداری نشان دادند (Pvalue< 0.05). بحث: تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید با افزایش الاستیسیته و ویسکوزیته مایع داخل مفصلی منجر به کاهش درد و بهبود برخی از پارامترهای gait و کیفیت زندگی بیماران OA زانو می گردد. کلمات کلیدی: استئوآرتریت، زانو،آنالیز گیت، هیالورونیک اسید

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 14 Jun 2016 06:19
Last Modified: 14 Jun 2016 06:19
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3550

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft