MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تاثیر درن در کاهش عفونت زخم جراحی عمل جراحی بایپس در بیماران با چاقی مفرط

علی نژادی, سالار (2012) بررسی تاثیر درن در کاهش عفونت زخم جراحی عمل جراحی بایپس در بیماران با چاقی مفرط. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی تاثیر درن در کاهش عفونت زخم جراحی عمل جراحی بایپس در بیماران با چاقی مفرط .pdf

Download (336Kb) | Preview

Abstract

چکیده فارسی: مقدمه:اعمال جراحي چاقي، به ويژه به دليل عدم موفقيت روش هاي غيرجراحي در كاهش وزن روز به روز در حال ازدياد است. در پزشکی درمان توأم با جراحی برای جلوگیری از افزایش وزن به شکل غیرعادی و مرضی به عنوان جراحی Bariatric نامیده می شود .مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر درن در جلوگیری از کاهش عفونت بعد از عمل جراحی صورت گرفت. روش کار: برای همه بیماران تحت مطالعه قبل از انجام عمل جراحی تستهای توصیه شده شامل آزمایشات بررسی وضعیت آنزیمهای کبد، چربی های خون، پروتئین سرم، تست های انعقادی، قند خون، تست های مربوط به عملکرد کلیه، CBC و میزان سدیم و پتاسیم بود.بیماران به دو گروه با استفاده از درن و بدون استفاده از درن تقسیم شده و از نظر عوارض جراحی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: میانگین سنی افراد در این مطالعه 4/28 با انحراف از معیار 9 سال بوده است.میانگین سنی در گروه اول(گروه کنترل) 6/28 با انحراف از معیار 9 سال و در گروه دوم (گروه Case) 2/28 با انحراف از معیار 9 سال بود. 44 بیمار (22%) مرد و156 بیمار (78%) زن بودند.بین دو گروه از نظر قد،وزن،BMI و اختلالات زمینه ای اختلاف معنادار دیده نشد. 22 بیمار (11%) در این مطالعه دچار عفونت به دنبال عمل جراحی شده بودند که از این تعداد 20 بیمار در گروه اول و 2 بیمار در گروه دوم قرار داشتند،بین دو گروه از نظر عفونت بعد از عمل اختلاف آماری معنی دار دیده شد(P<0.001). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که یک اختلاف معنادار از نظر شیوع عفونت بین دو گروه با استفاده از درن و بدون استفاده از درن و جود دارد که بر اساس این نتیجه می توان توصیه به استفاده از درن جهت کاهش عفونت و در نتیجه کاهش مورتالیتی و موربیدیتی در این نوع عمل جراحی نمود. کلیدواژه: جراحي ،كاهش وزن،بای پس،عفونت

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 21 Jun 2016 04:17
Last Modified: 21 Jun 2016 04:17
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3569

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft