MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی علت مشروطی در دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان مشروط شده

روستایی, امید (2010) بررسی علت مشروطی در دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان مشروط شده. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی علت مشروطی در دانشجویان رشته پزشکی.pdf

Download (314Kb) | Preview

Abstract

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مباحث مهم در امور آموزشی است. سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه، ترک تحصیلی زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی افراد نسبت می دهد. Unesco (1984)wastage in the word between 1970-1980 unesco,paris(1) هدف ما از این مطالعه بررسی فراوانی و عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان مشروط شده میباشد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه کیفی توصیفی میباشد. جمعیت هدف تعداد ۳۰نفر از دانشجویان مشروط شده در مقاطع مختلف تحصیلی پزشکی هستند که حداقل یک ترم مشروط شده اند. ما از پرسشنامه و مصاحبه استفاده کردیم. بعد از تکمیل مصاحبات و پرسشنامه بوسیله جمعیت هدف داده ها آنالیز شده و فراوانی و علل مشروطی بررسی شد. نتایج: بیشترین میزان مشروطی مربوط به دوران علوم پایه و فیزیوپاتولوژی است. مسائل نظامی ومحدودیتهای اسکان و محیط زندگی, مهمترین عوامل موثر بر مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان در این دانشگاه میباشند. بحث و نتیجه گیری: مدیران و مسئولان آموزشی باید عوامل موثر بر مشروطی و همچنین دانشجویانی را که در معرض خطر مشروطی قرار دارند شناسایی کرده و بستر مناسبی را جهت رشد و ارتقاء آنها فراهم آورند. واژه های کلیدی: *مشروطی *عوامل موثر*دانشجوی پزشکی ارتش*مقطع علوم پایه *مقطع فیزیوپاتولوژی *مقطع بالینی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 21 Jun 2016 05:09
Last Modified: 21 Jun 2016 05:09
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3576

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft