MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی یافته های MRI بیماران مبتلا به تشنج بستری در بیمارستان بعثت

دیلمی, محمد (2012) بررسی یافته های MRI بیماران مبتلا به تشنج بستری در بیمارستان بعثت. PhD thesis, Aja University of Medical Sceinces.

[img]
Preview
Text
بررسی یافته های MRI بیماران مبتلا به تشنج بستری در بیمارستان بعثت.pdf

Download (335Kb) | Preview

Abstract

چکیده: زمینه:تشنج مهم ترين تظاهر بيماري صرع بوده و آناليز دقيق آن نيز از طريق MRI، سی تی اسکن و همچنین انجام الكتروآنسفالوگرافي امكان پذيراست. 5 تا10 درصد افراد در زندگيشان حداقل یکبارتشنج را تجربه خواهند کرد. هدف: در اين مطالعه نقش MRI در بررسي و پردازش افراد مبتلا به تشنج مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کار: اين مطالعه توصيفي کیفی از تیر سال1391 الي خرداد 1392 روي 100 بیمار مبتلا به تشنج بستري در بخش نرولوژی بيمارستان بعثت تهران انجام شد. از كليه بيماران MRI گرفته شد و گزارش آن در فرم مخصوص ثبت گرديد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS 20 بدست آمد که برای متغیرهای کیفی از فراوانی و درصد و برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. یافته ها / نتایج : 59 درصد از بیماران مرد و 41 درصد زن می باشند. 51 درصد از بيماران داراي MRI ابنرمال بودند. 65 نفر از بیماران دچار تشنج از نوع ژنرالیزه داشتند که 38نفر مرد و27 نفر زن بودند . 35 بیمار دیگر که تشنج پارشیال داشتند؛ 17نفر مرد و14 نفر زن بودند. بیشترین سن درگیری در بیماران بین 20-5 سال (44 درصد) بودند. 7نفر از بیماران که بر اثر Drug Toxicity دچارعلائم تشنج شدند MRI نرمال و 1 نفر MRI ابنرمال داشتند نتیجه گیری:در اين مطالعه يافته هاي غيرنرمال MRI قابل توجه مي باشد. با توجه به اینکه در بررسی ها به مقایسه نتایج حاصل از سی تی اسکن و MRI نیز پرداختیم در6 مورد از بیماران تشنجی نتایج سی تی اسکن به صورت نرمال گزارش شد که در MRI به صورت غیرنرمال مشاهده گردید، شايد انجام MRI در همه بیماران تشنجی يكي از عوامل توجيه كننده يافته هاي فوق باشد. واژگان کلیدی: تشنج، علائم تشنج، MRI، یافته های MRI

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 28 Jun 2016 05:32
Last Modified: 03 Oct 2016 04:32
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3591

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft