MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی ضایعات ایسکمیک مغز در غواصان حرفه ای با استفاده ازتصویر برداری رزونانس مغناطیسی

طيبي, کيوان (2008) بررسی ضایعات ایسکمیک مغز در غواصان حرفه ای با استفاده ازتصویر برداری رزونانس مغناطیسی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی ضایعات ایسکمیک مغز در غواصان حرفه ای با استفاده ازتصویر برداری رزونانس مغناطیسی.docx

Download (56Kb)

Abstract

زمینه: بررسی سلامت مغزی غواصان با دستگاه MRI در ایران تا کنون انجام نشده است. همچنین، بررسی وجود PFO در غواصان به انجام نرسیده است. بررسی سلامت مغزی غواصان و نیز بررسی وجود یا نبود PFO که با MRI(برای بررسی ضایعات ایسکمیک و حجم سنجی)، تست‌های نوروسایکومتریک و نیز اکو کاردیوگرافی ترانس ازوفاژ انجام شد. روش کار: در یک مطالعه مورد-شاهد، تعداد 20 غواص که هر یک بالای 20 سال سابقه غوص داشتند را با روش‌های فوق مورد بررسی قرار دادیم. از دستگاه MRI 1.5T با سکانس‌های T1، T2، و FLAIR در سه مقطع ساژیتال، کورونال، و اگزیال، هر یک با کات‌های ظریف استفاده شد. از آزمون‌های WMS، MMSE، BDI، و BAI برای بررسی نوروسایکومتریک استفاده شد. از نرم افزار Stryker برای حجم سنجی استفاده شد. تعداد 20 نفر از پرسنل بیمارستانی غیر غواص نیز به عنوان گروه شاهد برگزیده شدند که تمام آزمون‌های فوق به جز اکوکاردیوگرافی بر روی آنها انجام شد. از آزمون‌های آماری Chi-Square، Kruskal-Wallis H، Mann-Whitney U، Spearman Correlation Coefficient، و T-test برای آنالیز آماری استفاده شد. یافته ها: 65% افراد دارای PFO بودند. 60% غواصان در مقابل 5% کنترل‌ها دارای ضایعات ایسکمیک بودند. 65% افراد غواص در مقابل 25% افراد کنترل دارای آتروفی مغز بودند. حجم مغز غواصان و نیز نتیجه آزمون WMS به شکل قابل توجهی از افراد گروه کنترل کمتر بود. میزان آتروفی مغز و نیز حجم مغز با نتایج آزمون WMS همخوانی داشت. نتیجه‌گیری: غواصانی که بیش از 20 سال سابقه غوص دارند نسبت به افراد گروه کنترل دارای ضایعه مغزی بیشتری هستند و این صرف نطر از داشتن یا نداشتن سابقه بیماری Decompression و یا درمان به موقع و کامل آن بود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Depositing User: Editor
Date Deposited: 01 Jul 2013 08:15
Last Modified: 01 Jul 2013 08:15
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/44

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft