MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

راهنمای اختصاصی در خصوص داروهای آنتی دپرسان در كروی پروازی

حاجتی, غلامرضا (2012) راهنمای اختصاصی در خصوص داروهای آنتی دپرسان در كروی پروازی. In: دومین کنگره طب هوافضا و زیر سطحی.

[img]
Preview
Text
HavaFaza_Booklet_NewChanged.page037.pdf

Download (237Kb) | Preview

Abstract

موضوعات مرتبط با افسردگی و مصرف داروهای ضد افسردگی در ك لاسهای ی كتا سه پروازی و راهنمای بازگشت به پرواز در گروههای فوق مورد بحث و بررسی قرار م یگیرد. بطور ك لی داوطلب مبتلا به افسردگی ك ه تحت درمان با داروهای ضد افسردگی می باشد برای پرواز غیر مجاز است مگر آنكه ارزیابی ك ننده پزشكی هوایی دسترسی ك امل به جزئیات پرونده پزشكی و شرح وضعیت بیماری داشته باشد به گونه ای ك ه با وظایف پروازی نامبرده تداخل ننماید. تنها خلبانان و مرقبین پرواز ك ه با تشخیص افسردگی تحت درمان با بعضی از داروهای گروه مهاركننده بازجذب اختصاصی سروتونین می باشند پس از فروكش بیماری با محدودیتهای خاص و داشتن شرایط خاصی ك ه ارایه خواهد شد امكان بازگشت به پرواز را خواهند داشت. بدیهی است خلبانانی ك ه در حال مصرف سایر گروههای داروهای ضد افسردگی می باشند مجاز به پرواز نخواهند بود. استفاده از ابزارهای عینی در پایش مداوم افرادی ك ه به وظایف پروازی بازگشته اند مورد تاكید قرار گرفته است. ابزار ارزیابی افسردگی هامیلتون در این رابطه گزینه مناسبی می باشد. ارزیابی عملكرد در شبیه سازهای پروازی نیز راهی مناسب برای پایش این افراد خواهد بود. توصیه م یشود راهنماهایی برای داروهای با عوارض جانبی كمتر نظیر سیتالوپرام، سرترالین و اسكیتالوپرام تهیه گردد

Item Type: Conference or Workshop Item (Other)
Subjects: WA Public Health
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 18 Jul 2013 05:11
Last Modified: 18 Jul 2013 05:11
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/646

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft