MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

طراحی و ساخت قفسه مد لآزمایشگاهی سفرهای فضایی

منتظری, محمد and خوشوقتی, امیر and هاشمیان, سید جعفر (2012) طراحی و ساخت قفسه مد لآزمایشگاهی سفرهای فضایی. In: دومین کنگره طب هوافضا و زیر سطحی.

[img]
Preview
Text
HavaFaza_Booklet_NewChanged.page152.pdf

Download (262Kb) | Preview

Abstract

میزان از دست دادن استخوان طی سفرهای فضایی، ماهانه حدود 2- 1 درصد است که منجر به افزایش احتمال خطر شکستگی م یگردد بطوریكه احتمال شكستگی تا پنج برابر بیش از میزان قابل انتظار با توده استخوان طبیعی بر روی زمین می شود. جهت مطالعه تغییرات استخوان، نیاز به مدل آزمایشگاهی سفرهای فضایی می باشد. با توجه به اینكه علت اصلی بروز اوستئوپوروز در سفرهای فضایی، عدم وجود جاذبه و درنتیجه نبود فشار ك افی بر روی استخوانهای تحمل ك ننده وزن است، بنابراین در شرایطی ك ه اندام تحتانی بر روی زمین قرار نداشته و وزنی را تحمل ننمایند شرایط فقدان جاذبه و پیدایش اوستئوپوروز، قابل مشابه سازی است )همانگونه ك ه در مدل Hindlimb Suspension ناسا بر آن تكیه شده است( . با توجه به این اصل، اساس مدل سازی نیز بر این پایه استوار گردید. باتوجه به انحصاری بودن ساخت و فروش قفسهای مدل سفرهای فضایی ك ه در اختیار مركز تحقیقات ناسا بود و با استفاده از مطالعات منتشر شده، اقدام به ساخت این قفس گردید. مراحل طراحی و ساخت 4 ماه طول ك شید. بدین منظور نیاز به مدلی بود ك ه علاوه بر فراه مآوری شرایط ب یوزنی مشابه سفرهای فضایی، امكان سایر مداخلات از قبیل درمانهای دارویی و امكان جداسازی ادرار و مدفوع رتها فراهم باشد. همچنین رتها باید آزادانه به آب و مواد خوراكی دسترسی داشته باشند. با توجه به شرایط خاص دم این حیوانات، در طراحی این مدل باید د مها به گونه ای فیكس م یگردید ك ه نه رت توان آزادسازی دم را داشته باشد و نه دم به دلیل سفت بسته شدن نكروز شده و جدا گردد

Item Type: Conference or Workshop Item (Other)
Subjects: WA Public Health
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: editor3 Editor3 Editor3
Date Deposited: 20 Jul 2013 07:54
Last Modified: 20 Jul 2013 07:54
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/877

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft