MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

Items where Division is "همایش ها و سمینارها > چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | ک | گ | ی
Number of items: 134.

آ

آب جام, زهرا (2004) بررسی بهداشت روانی زنان و کودکان آسیب دیده پس از وقوع زلزله. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

آوخ کیسمی, مهرداد (2004) ترس از پرواز. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ا

ابراهیمی, محمد رضا and کاظمی, جواد and حسینی, سیدرشید and روحانی, سیدمظفر and شفیقی, فرهاد (2004) بررسی سابقه زندان در سربازلن فراری ارجاع شده به بیمارستان 506. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ابراهیمی, میکائیل (2004) نقش و اهمیت مدارک پزشکی در روند مراقبت و اقدامات بهداشتی درمانی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اتحادی, حسینعلی and فرامرزی فر, مهندس علی (2004) عوامل ناتوان کننده تهدیدها و فرصت ها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

احمدی, خدابخش and انیسی, جعفر (2004) آسیب شناسی نظام ارزشی نوجوانان و نقش آن در امنیت فرهنگی و اجتماعی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

احمدی, خدابخش and فتحی آشیانی, علی and حبیبی, مهدی (2004) بررسی مقایسه ای نگرش اجتماعی و تصور از خود در بین دانشجویان دانشگاههای نظامی و غیر نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

احمدی, خدابخش and ملازمانی, علی and سلیمی, سیدحسین and میرزمانی, سیدمحمود (2004) بررسی وضعیت جرائم و تخلفات در بین سربازان وظیفه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اعرابی, ناهید and جعفری نژاد, سیدمجتبی (2004) واکسناسیون نظامیان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

افتاده حال, محسن and امینیان, محسن (2004) علوم شناسی کاربردهای دفاعی و پزشکی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

افتاده حال, محسن and امینیان, محسن and خلیلی فر, سیدامید and روحانی, سید مظفر (2004) ذهن خوانی و کنترل ذهن. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

امیری, ماندانا and بردبار, سعیده and خدامی, حمیدرضا and آثاری, شروین and حبیبی, مهدی (2004) وظعیت اعتماد به نفس زنان به دنبال شرکت در دوره آموزش نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

امیری, ماندانا and بردبار, سعیده and خدامی, حمیدرضا and میرزمانی, سیدمحمود and آثاری, شروین and حبیبی, مهدی (2004) رابطه اعتماد به نفس و متغیرهای دموگرافیک در زنان نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

امیری, مصطفی and محرابیان, صدیقه and قربانعلی زادگان, مهدی and اسماعیلی, داود and نجفی, علی (2004) بررسی اثر ضد باکتریایی پنج دزانفکتان با کاربرد وسیع بر باکتریهای بیمارستانی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

انیسی, جعفر and احمدی, خدابخش and فردمنش, امیر (2004) عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در نیروهای نظامی مستقر در مناطق مرزی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

انیسی, جعفر and فردمنش, امیر (2004) بررسی افکار خود کشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربارزان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

انیسی, جعفر and فردمنش, امیر (2004) پیشگیری از بروز آسیب های عمدی در سربازان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اهرابی, ناهید and قرایی, پریسا and جعفری نژاد, سید مجتبی (2004) کنترل درد در کودکان دچار تروما هنگام جنگ و بمباران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اولیایی, شهرام (2004) طب دریایی:وظعیت کنونی ،نیاز فردا ،فناوری و درمان جدید در طب دریایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اکبری, مرتضی and باتوانی, رضا and کوهیان افضل, کیوان (2004) کاربرد نشانگرهای ژنتیکی در تشخیص هویت شهدای گمنام. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

اکبری, مرتضی and کوهیان افضل, کیوان and دولت یاری, علیرضا (2004) احتیاجات پرسنل نظامی به مواد معدنی در طی دوره های آموزشی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ب

براتی, محمد and خوشوقتی, یلدا and دادپی, معصومه (2004) عفونت های تک بتخته ای شایعدر هنگام جنگ. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

براتی, محمد and شریفی, ایرج (2004) بررسی کانونهای جدید لیشمانیوز پوستی و احشایی در استان کرمان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

بهادری, محمد کریم and عباسی, انیس and یزدانی, نگار (2004) استفاده از کات امتیاز متوازن به منظور تسهیل مدیریت استراتژیک در آموزش عالی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

بهادری, محمدکریم and عباسی, انیس and یزدانی, نگار (2004) استفاده از کارت امتیاز متوازن به منظور تسهیل مدیریت استراژیک در آموزش عالی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ت

توتونچیان, محسن and دباغ مقدم, آراسب (2004) نگهداری و رفع آلودگی موتد غذایی در حملات N.B.C. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

توفیقی, شهرام and عزیز گل, مهدی and ماکویی, احمد and عبدی, مناف (2004) بررسی عوامل موثر بر تخصیص آمبولانس در مناطق عملیاتی و ارائه الگوی مناسب ریاضی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

توکلی, حسن (2004) ارزیابی میزان آمادگی کارکنان چند بیمارستان در رفع آلودگی های مواد رادیو اکتیو. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

توکلی, علی (2004) مدیریت در مراکز بهداشت و درمان نظامی ، مدیریت در بحران و جنگ. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ث

ثقفی نیا, مسعود (2004) بررسی تنوع آسیب های مجروحان شکمی در جنگ تحمیلی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ج

جعفری, علیرضا (2004) سربازان آینده و ویژگی های زیستی آنان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

جعفری, علیرضا (2004) بکارگیری بمبهای فسفری نوین توسط ارتش امریکا در جنگ عراق و بررسی اثرات آن بر سربازان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

جعفری, علیرضا (2004) آمادگی اضطراری:کلید مدیریت بحران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

جعفری, مهوش and رضایی, رضا (2004) بررسی اثر خردل گوگردی بر روی سطح گلوتاتیون و فعالیت انزیمهای انتی اکسیدانت در ریه موش صحرایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

جواد باقری, محمد and حسین زاده, مهدی (2004) آشنایی با تجهیزات حفاظتی nbc موجود در ایران و جهان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ح

حاجی نور محمدی, مهدی and نجفی, علی and قربانعلی زادگان, مهدی and احمدی, علی (2004) بکارگیری در پیشگیری از پامدمی های ویروسی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسین زاده, ملیحه and جلایی خو, حسن (2004) ارائه روش های درمانی و مدیریت در اورژانس های ناشی از رادیاسون. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسین زاده, مهدی and باقری پور, محمد جواد (2004) عوامل ویروسی جنگی ، اهمیت آنها و واکسن های موجود بر علیه آنها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسین نیا, عبد الحمید (2004) دریا زدگی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسین کریمی, علی and محمدی, فخرالله and قدسی, مجید and سلمانی, سعید (2004) ترانسفوزیون در شرایط بحرانی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسینی, سید مظفر and هوشمند آرین, نفیسه (2004) بررسی رویدادهای فشارزا و نیم رخ شخصیتی در افراد اقدام کنده به خودکشی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسینی, سید یداله and خوشنویس, محمد علی (2004) بررسی تاثیر به کارگیری مدل مراقبتی مشارکتی بر کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسینی, صدیقه (2004) سلاح های کنترل ذهن. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حسینی مهر, سید جلال (2004) جایگاه داروهای محافظ پرتو در حفاظت افراد. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حظرتی, مجید (2004) جنگ روانی با رویکردهای نوین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

حیدری, منوچهر (2004) معنا درمانی در فاجعه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خ

خاقانی, رامین (2004) پیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله به وسیله ناقلین در حوادث و بلایای طبیعی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خامکی, ابوالفضل (2004) تخلیه هوایی مجروحین Aeromedical evacuation. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خلیلی فر, سید امیر and مجرد, محسن and نصرالله, مهرداد (2004) بررسی آسیب پذیری بیمارستان 501 ارتش در مقابله زلزله احتمالی تهران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوبدل, مهدی and ایزدی, مرتضی (2004) ساخت و ارزشیابی اولیه ماده دافع مار. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوش وقتی, امیر and ایروانی, شاهرخ and قهاری, لعیا and خوشوقتی, یلدا (2004) تغییرات سلولی مسمومیت با تنگستن در محیط نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوش وقتی, امیر and ایروانی, شاهرخ and قهاری, لعیا and خوشوقتی, یلدا and دادپی, معصومه (2004) تغییرات پاتولوژیک از قطعات فلزی حاوی تنگستین به دنبال حوادث نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوش وقتی, امیر and قهاری, لعیا and ایروانی, شاهرخ and رشیدی, برزو (2004) تغییرات سلول و ارگانهای داخل سلولی بر اثر رادیاسیون. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوش وقتی, امیر and قهاری, لعیا and صفری, منوچهر and ایروانی, شاهرخ (2004) آگاهی و نگرش دانشجویان نظامی درباره تینا و ورسیکالر. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خوشوقتی, یلدا and صفری, منوچهر and قهاری, لعیا and خوش وقتی, امیر (2004) تاثیر پذیری جنسیت فرزندان شاغلین در مواجهه با امواج مغناطیسی با فرکانس بالا. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

خیاط خامنه, مریم and صفری, اقدس (2004) تاثیر جنگ بر روی سیکل قاعدگی:مرور نظام یافته. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

د

دادپی, معصومه and ایمان زاده, مهرداد and قهاری, لعیا and گوهری مقدم, کتایون and زیاری, کتایون and خوش وقتی, امیر (2004) بررسی مشکلات تنفسی ناشی از گاز خردل در ساکنین روستاهای استان کرمانشاه بعد از گذشت 17 سال. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

داوودی, سید مسعود (2004) سندرم پرتو گیری پوستی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

دباغ مقدم, آرساب (2004) بهداشت مواد غذایی در جنگهای NBC و نامتقارن. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

دباغی, پرویز and کاظمی, جواد and حسینی, رشید (2004) مروری بر اثرات روانشناسی شرکت در جنگ و مجروحیت ناشی از جنگ بر خانواده. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

درویشی, محمد and زارعی, سعید and عالی شاه, حسین علی and رفیعی پور, حسین علی and سعیدی, علی اصغر and داورپناه, محمدعلی (2004) سرایت بیماری های عفونی در طی مسافرت های هوایی تجاری. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

دهخدا, سلمان (2004) روش برخورد با ترومای همزمان عروقی و اسکلتی اندامها به همراه نقش تورنیکه در ترومای اندامها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ر

راه نجات, امیر محسن and دباغی, پرویز (2004) نقش روحیه در افزایش کارایی رزمندگان در میادین جنگ. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

روانگر, رامین and فرجی, عبدالله (2004) تریاژ در بحران و جنگ. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

روحانی, سید مظفر and مجرد, محسن (2004) پروتکل اقدامات درمانی در مقابله با سوانح شیمیایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

روحانی, سیدمظفر and موسوی, سیدجواد and تقوا, ارسیا and خزایی, حیدر (2004) بررسی میزان فراوانی اختلالات پاراسومینا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ز

زارعی, حمزه and روحانی, سیدمظفر and شفیقی, فرهاد (2004) میزان شیوع ptsp در آزادگان مراجعه کننده به ستاد کل آزادگان شهر تهران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

زمانی, ساسان (2004) بررسی مشکلات ناشی از موج انفجا بر مردم شهر ایلام. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

س

سالک, برزو and لشگری, محمد حسین and روحانی, سید مظفر and خلیلی فر, سید امیر (2004) الزامات،استاندارد ها و چالش های مدیریت بخش های سوختگی و مواجهه با سوختگی از منظری دیگر. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سلیمانی, محمد (2004) تشخیص سریع توکسین های F.E.B.A باکتری Clostridium Botuliuom در نمونه های کلینیکی با استفاده از روش الکترولومینسانس بر پایه دانه های پارامگنیتک. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سلیمانی, کوروش (2004) عوامل پزشکی در بررسی و پیشگیری از سوانح هوایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سلیمی, سید حسین (2004) آسیب شناسی نظام ارزشی نوجوانان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سیاحی, محمد (2004) آمادگی طب رزمی برای مواجهه با جنگ های نوین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سیرتی نیر, مسعود and فرجی, عبدالله (2004) سیستم فرماندهی مواقع اضطراری در اورژانس بیمارستان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سیرتی نیر, مسعود and فرجی, عبدالله (2004) اهمیت مقوله ارتباطات در حوادث غیر مترقبه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سیرتی نیر, مسعود and فرجی, عبدالله (2004) نقش نیروهای نظامی در امداد و انتقال هنگام حوادث غیر مترقبه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

سیروس بخت, سهیلا and اعرابی, ناهید and جعفری نژاد, سید مجتبی (2004) تغذیه وریدی مرکزی در کودکان دچار ترومای ناشی از جنگ. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ش

شهبازی, حسین and زارعی, سعید (2004) بررسی فراوانی نسبی میزان foot drop در سربازان آموزشی مراجعه کننده به بیارستان بعثت نهاجا بین سالهای 1382-1378. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

شوریان, مصطفی and توکلی, حسن and قورچیان, هدایت اله and رفیعی پور, حسین علی (2004) بررسی امکان انجام دوزیمتری پرتوهای یونساز با استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

شکوه حسینی, سیدجواد (2004) بررسی پنج ساله مواد منژیت حاد در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

شیشه گر, آزیتا (2004) مروری بر مشکلات انتقال بیماران با تاکید بر انتقال هوایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ص

صارمی, محمد علی and نظری, معصومه and ماهر النقش, علی and صارمی, مهناز (2004) الگوی تجهیزاتی تیمهای امداد و نجات. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

صفری, اقدس and قاسم زاده, سیما (2004) بررسی مرگ و میر مادری و حوالی تولد در جنگ و راهکارهای کاهش آن. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ط

طباطبایی, شیوا and کشاورز, سید علی (2004) جیره های جنگی از فرمولاسیون تا تولید. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ظ

ظهوری نیا, آرمن (2004) پاکسازی زیستی آلاینده های نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ع

عامریون, احمد and فلاح, محمد صالح and عبدی, مناف (2004) فراخوان و سازماندهی نیروهای بهداری رزمی در جنگ و بحرانها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

عامریون, احمد and قمری, محمود and عبدی, مناف (2004) مدیریت بهداری رزمی در پدافند چنگهای نوین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

عدلی, مهرداد (2004) تاثیر استفاده از نور در حفظ سلامت و ارتقاء بهداشت روان پرسنل زیر سطحی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

علی محمدزاده طاهر, سوسن (2004) لزوم بازنگری به قطع عضو،در جنگ ها غیر متقربه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

غ

غضنفری, طوبی and یارایی, رویا and کرمانی جلیلوند, آرزو and شریف نیا, زرین and حسن, ظهیر and فقیه زاده, سقراط and سروش, محمد رضا (2004) افزایش تولید il-10 توسط سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد مواجهه یافته با گاز خردل. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ف

فرامرزی فر, مهندس and حسینی, اسماعیل and قلندری, روح ا... (2004) نقش نانودندریمرها در شناسایی و خنثی سازی عوامل جنگی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فرح نژاد, زهره and مهبد, سید امیر and ایروانی, شاهرخ and همایونی, محمد محسن (2004) اهمیت تشخیص سموم قارچی آفلاتوکسین در جیره های غذایی پرسنل وظیفه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فرزام پور, شاهرخ and فرشچیان, مهدی (2004) بررسی جامع بیماران ترومای مراجعه کننده به بیمارستانهای تخصصی ارتش. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فرزام پور, شاهرخ and مهاجر زاده, سید سعید (2004) نانوتوکسیکولوژی و نانومدیسین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فرنیا, مجید رضا and خواجه موگهی, ناهید and شانه ساز, عبد الامین and پاک سرشت, سیروس (2004) بررسی مقایسه ای استرس سبک های مقابله ای و ارتباط آن ها با سلامت عمومی بین معتادان و غیر معتادان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فرهمند, مریم and فرهمند, زهرا (2004) بهداشت مادر و کودک در حوادث غیر مترقبه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فروغی زاده مقدم, محسن (2004) ترموگرافی و نقش آن در تشخیص ضایعات پرتوی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

فیاض, امیر فرشید and جعفری نژاد, سید مجتبی (2004) بررسی علل مرگ در جانبازان شیمیایی اتوپسی شده در مرکز پزشکی قانونی تهران سالهای 1380-1383. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ق

قدسی, مجید and ذکائی, عباس and رفیعی, محمدرضا and سلیمانی, سعید (2004) اقدامات حفاظتی و کمکهای اولیه در روابط با سلاحهای شیمیایی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

قهاری, لعیا and خوش وقتی, امیر (2004) ارتباط بین ویتامین ها و ریسک سرطان در پرسنل نظامی و وابستگان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

قهاری, لعیا and صفری, منوچهر and خوش وقتی, امیر and جعفری نژاد, سیدمجتبی (2004) کاهش مقادیر گلیکوژن موجود در کبد تحت تاثیر تزریق دوزهای متفاوت سولفور موستارد و احتمال بروز دیابت. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

قهاری, لعیا and صفری, منوچهر and خوشوقتی, امیر and همایونی, محمد محسن and خوشوقتی, یلدا (2004) تاثیر امواج ناشی از جریانهای مغناطیسی بر روی سلول های اسپرماتوگونی جنین رات. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

قهاری, لعیا and صفری نژاد, محمد رضا and خوش وقتی, امیر and فرزام پور, شاهرخ and ایروانی, شاهرخ and صفری, منوچهر (2004) مطالعه تاثیر مقایسه ای سولفور موستارد و ایمونوساپرسورها بر روی اپیتلیوم ژرمینال بیضه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ل

لشکری, محمد حسین and اصفهانی, عارفعلی مقدای اصفهانی (2004) بررسی وضعیت عملکرد مرکز ارجع بیماران و مدیریت بحران آجا در مدیریت تختهای ویژه طی مهر ماه 1385 الی مهر ماه 1386. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

م

مجیدی نیا, اسماعیل and گودرزی, عابدین (2004) رویکرد بالینی به انتقال هوایی مجروحین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

محمدی, رضا and اورژند, اردلان and پناهی متین, علی اصغر (2004) بررسی فراوانی افسردگی در پرسنل پدافند هوایی بندر طاهری. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

محمدی, فخراله (2004) باترومای ریوی و بیماری decomperession در غواصی عمیق. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

محمدی نجم, سید حسین (2004) جنگ شناختی : پارادایم حاکم بر جنگ آینده. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

محمود زاده امام چی, عزیز and محمدی فر, سهیلا (2004) راه اندازی تیم بیودوزیمتری بر اساس دستور العمل ارنت آژانس بین المللی انرژی اتمی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

منتظری, بهرام and علیزاده, کامیاب and زارعی, سعید and شمشیری, بهرام (2004) بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

منتظری, بهرام and علیزاده, کامیاب and زارعی, سعید and شمشیری, بهرام (2004) بررسی شیوع سرطانهای مختلف منجر به ازکارافتادگی در پرسنل نیروی هوایی طی سالهای 1371 تا 1382. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

مهرابی توانا, علی (2004) گزارش دو مورد حیوان گزیدگی در دوران جنگ تحمیلی و زلزله بم در دو فرد نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موذن زاده, هاشم and طالب رضا, امیر and نجفی پور, فرشاد (2004) بررسی نقش لاپاروسکوپی در تشخیص و درمان صدمات شکم. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موسوی, سید میثم and عسگرپور امیری, محمد and توفیقی, شهرام (2004) برسی کاربرد و نقش بیمارستانهای صحرایی در کاهش اثرات و عوارض حوادث غیر مترقبه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موسوی, سید میثم and عسگرپور امیری, محمد and توفیقی, شهرام and صارمی, مهناز (2004) بررسی کاربرد و نقش بیمارستانهای صحرایی در کاهش اثرات و عوارض حوادث غیر مترقبه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موسوی, سیدمجتبی (2004) آثار روانی تخریب شایعه در نیروهای مسلح. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موسوی جزایری, سید علی (2004) عارضه ی اسهال در رزمایشها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موسوی جزایری, سیدعلی (2004) بهترین بیمارستان پرتابل جهت صحنه ی نبرد و حوادث غیر مرقبه کدام است. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

موید محسنی, سکینه and غضنفری, طوبی and سروش, محمدرضا and قاسمی, حسن (2004) بررسی شکایتهای مصدومین شیمیایی سردشت 20سال بعد از بمباران. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

مژگانی, پرویز (2004) بیحرکت سازی ستون فقرات گردنی مجروحین در صحنه حادثه. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

میرزابابایی, حبیب اله and تک زارع, علیرضا and زارعی, سعید and علیزاده, کامبیز and بیدی, نسرین (2004) عوامل شیمیایی اعصاب و اثرات قلبی و عروقی آنها. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ن

نجفی پور, فرشاد (2004) تخلیه و درمان مجروحین در نبرد ناهمطراز. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

نجفی پور, فرشاد (2004) شیوه های نوین طراحی زنجیره تخلیه مجروحین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

نظام آبادی, زهرا and حسینی شکوه, سید جواد and زارع, محمود (2004) بررسی عوارض واکسن آنفلوانزا در بیماران در بیمارستان 503 نزاجا. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

نوراحمدی, بالابیگ and قشونی زاده, سعید (2004) مشکلات مسکن و محیط زندگی ایثار گران مبتلا به PTSD و آرایش محیط زندگی آنان. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ه

هدایتی, مهدی and تاجیک, احمدرضا (2004) آشکارسازی تقلب های منجر به پاسخ های منفی کاذب در آزمایش تشخیص اعتیاد. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

پ

پناهی, یوسف and صفرنژاد, سعید and یعقوبی, علی اصغر and آقایی مبیدی, سید محسن (2004) الگوی مصرف آنتی بیوتیکها در نیروهای مسلح. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

پنجه بند, مهرداد and احتشامی, سعید and قاضی زاده, کامبیز and خزایی, حیدر (2004) بررسی اضطراب در بین خلبانان و مقایسه آن با کارکنان اداری. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ک

کاظمی, عبدالحسین (2004) اخلاق پزشکی ر محیط های نظامی ،انتظامی،امنیتی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

کبریایی زاده, عباس and سالاریان, احمد and شفیعی, احمد and پروین, آزاده (2004) حشرات و جانوران به عنوان ابزاری جنگ های نوین. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

کرامت زاده, عبدالمجید and پدرام, عبدالرحیم (2004) دیده بانی ابزار خلق فرصت. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

کریم بهادری, محمد and میرهاشمی, صدیقه and پناهی, فرزاد and زابلی, روح لله (2004) بررسی شاخص های عملکردی اورژانس در بیمارستان های نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

گ

گودرزی, عابدین and شاکر, زهرا (2004) آسیب شناسی پدافند غیر عامل. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

ی

یوسفی, الهه and زارعی, سعید (2004) نقش کلیسم در تغذیه نیروهای نظامی. چهارمین کنگره سراسری علم کاربردی طب نظامی و مدیریت بحران (علمی پژوهشی) 1387.

This list was generated on Fri Sep 4 05:06:36 2020 IRDT.
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft